Non-stop
Kursnamn RoboSote, innostu robotiikasta sote-palveluissa
Kursdatum 16.01.2023 - 15.12.2023
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Marjo Tienari
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 12.12.2022 - 29.10.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

RoboSote, innostu robotiikasta sote-palveluissa

16.01.2023 - 15.12.2023

Beskrivning

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

– ymmärtää robotiikan merkityksen sosiaali-ja terveyspalvelujen tuottamisessa

– tietää robotiikkaan liittyviä käsitteitä

-tietää robotiikan erilaisia mahdollisuuksia ja käyttövaihtoehtoja

-osaa soveltaa robotiikan hyödyntämisen mahdollisuuksia tulevassa ammatissaan

Arbetsformer och schemaläggning

Toteutusmuoto: etäopetus, MOOC

Vaihtoehtoiset suoritustavat: Kyseessä on täydentävä opintojakso, ei hyväksi lukua, eikä vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Aika ja paikka: DigiCampus, jonne saat linkin ilmoittautumisen jälkeen.

Anmälningsinformation

Ilmoittautumisia käsitellään 2 krt/kk, kuun puolivälissä ja kuun lopussa. Opettaja lähettää ilmoittautuneille tervetuloviestin.