Sommaren
Kursnamn Röntgensäteilyn käyttö terveydenhuollossa
Kursdatum 01.05.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Karoliina Paalimäki-Paakki, Tanja Schroderus-Salo
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 30.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Röntgensäteilyn käyttö terveydenhuollossa

01.05.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää säteilyn käyttöä ohjaavaa lainsäädäntöä ja sen merkityksen säteilytyössä. Opiskelija tietää yleiset säteilysuojeluperiaatteet. Opiskelija ymmärtää röntgensäteilyn ominaisuuksia ja säteilyturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tunnistaa henkilökunnan säteilyaltistukseen vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa säteilysuojeluun tarkoitettuja menetelmiä. Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla röntgensäteilyn haittavaikutuksista sekä osaa selittää säteilyriskejä. Opiskelija osaa viestiä säteilyn käytöstä erilaisissa kuvantamismenetelmissä. Opiskelija tunnistaa potilaan säteilyaltistukseen vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö: 

  • Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva lainsäädöstö.
  • Säteilylajit; erityisesti röntgensäteily ja sen ominaisuudet ja vuorovaikutus materiaalin kanssa.
  • Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
  • Säteilyn käyttö lääketieteessä: kuvantamismenetelmät.
  • Potilaan ja henkilökunnan säteilyturvallisuus.

Förkunskapskrav

Opintojakso soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille, erityisesti perioperatiivisesta hoitotyöstä, tehohoitotyöstä, ensihoitotyöstä ja akuuttihoitotyöstä kiinnostuneille.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty.

Osaaminen osoitetaan sähköisellä tentillä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso on ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua verkkoympäristö Moodlessa. Suoritetaan omaan tahtiin 1.5.-31.7.2023 välisenä aikana.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen avautuu 13.3. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille, ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)