Hösten
Kursnamn RPA Business Case
Kursdatum 29.08.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturvetenskaplig HUB
Lärare Joni Ranta
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 27.11.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

RPA Business Case

29.08.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Osaat soveltaa ohjelmistorobotiikan menetelmiä ja välineitä valitsemasi palveluprosessin automatisoinnissa
  • Osaat arvioida toteuttamasi automatisointiratkaisun toimivuutta sekä sen hyötyjä asiakkaan ja palveluntuottajan kannalta

Sisältö

  • Prosessin nykytilanteen mallintaminen ja kustannusten arviointi
  • Automatisointiratkaisun konseptointi, toteutus ja testaus
  • Automatisoinnin hyötyjen ja ROI:n arviointi

Förkunskapskrav

Lähtötaso Ohjelmistorobotiikan perusteet ja Ohjelmistorobotiikka tai muut vastaavat tiedot.

Bedömningskriterier

Projektityön hyväksytty suoritus ja esittely seminaarissa. Ensisijaisesti parityönä toteutettava harjoitusprojekti, aiheena todellisen palveluprosessin automatisointi

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.