Våren
Kursnamn RPA Business Case
Kursdatum 10.01.2023 - 18.05.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturvetenskaplig HUB
Lärare Joni Ranta
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 12.03.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

RPA Business Case

10.01.2023 - 18.05.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Osaat soveltaa ohjelmistorobotiikan menetelmiä ja välineitä valitsemasi palveluprosessin automatisoinnissa
  • Osaat arvioida toteuttamasi automatisointiratkaisun toimivuutta sekä sen hyötyjä asiakkaan ja palveluntuottajan kannalta

Sisältö

  • Prosessin nykytilanteen mallintaminen ja kustannusten arviointi
  • Automatisointiratkaisun konseptointi, toteutus ja testaus
  • Automatisoinnin hyötyjen ja ROI:n arviointi

Förkunskapskrav

Lähtötaso Ohjelmistorobotiikan perusteet ja Ohjelmistorobotiikka tai muut vastaavat tiedot.

Bedömningskriterier

Projektityön hyväksytty suoritus ja esittely seminaarissa. Ensisijaisesti parityönä toteutettava harjoitusprojekti, aiheena todellisen palveluprosessin automatisointi.

Projektin laajuus on 5-10 op mikä todennetaan tuntikirjanpidolla. 1 op = 27 h projektissa tehtyä työtä.

Arviointiasteikko H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.