Non-stop
Kursnamn Ruokahävikki
Kursdatum 15.08.2022 - 31.05.2023
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Kirta Nieminen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2022 - 15.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Ruokahävikki

15.08.2022 - 31.05.2023

Beskrivning

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Osaa arvioida ruokahävikin määrää ja eri hävikkilajeja (keittiö-, lautas- ja tarjoiluhävikki)
  • Osaa hyödyntää osaamistaan yritysten tai muiden alan organisaatioiden kehittämisessä
  • Tunnistaa ruokahävikkiin liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä
  • Ymmärtää ruokahävikkiin liittyvien lainsäädännöllisten tekijöiden merkityksen ruokahävikin myynnissä

Opintojakson sisältö:

Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, pohdintatehtävä

Ruokahävikkilajit ja hävikin vaihtelu

Ruokahävikin taloudellinen merkitys ja ympäristöhaasteet

Toimintaympäristö ja hävikin hyödyntäminen

Esimerkkikohteet ja lainsäädäntö

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Non-stop aikavälillä 15.8.2022-31.5.2023. Suoritetaan itsenäisesti verkossa.

Info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 1.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 1.8.2022 tämän sivun yläosassa.