Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Ruotsi kirjallinen ja suullinen taito (hoitotyö)
Kursdatum 22.05.2023 - 25.08.2023
Yrkeshögskolan Satakunnan ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB, Hälsa och välmående HUB
Lärare Minna Iitti
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 08.05.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Ruotsi kirjallinen ja suullinen taito (hoitotyö)

22.05.2023 - 25.08.2023

Beskrivning

Ruotsin kirjallinen taito 1,5 op ja Ruotsin suullinen taito 1,5 op -opintojaksot muodostavat kokonaisuuden. Opiskelijalla on molemmat em. opintojaksot suoritettuaan ammattikorkeakouluasetuksen mukainen suullinen ja kirjallinen kielitaito (virkamiesruotsi).

Ruotsi kirjallinen taito (hoitotyö): https://samk.opinto-opas.fi/coursedescription/205011386?lang=fi

Ruotsi suullinen taito (hoitotyö): https://samk.opinto-opas.fi/coursedescription/205011389?lang=fi

Toteutukset on tarkoitettu hoitotyön opiskelijoille.

Tavoitteet:

Opiskelijalla on ammattikorkeakouluasetuksen mukainen suullinen ja kirjallinen kielitaito. Opiskelija osaa lukea alaansa liittyviä tekstejä ja selviytyy tavallisimmissa työelämään liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa. Taitotasotavoite B1.

Sisältö:

Alaan liittyvä tekstit, alan keskeisen ammattisanaston kartuttaminen ja tavallisimmat asiakas- ja vuorovaikutustilanteet. Taitotasotavoite: B1.

Förkunskapskrav

Edeltävät opinnot: taitotaso A2 – B1

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 1-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Katso lisätiedot opintojaksoselosteilta.

Mer information

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

HUOM! Ruotsin kirjallinen taito 1,5 op ja Ruotsin suullinen taito 1,5 op -opintojaksot muodostavat kokonaisuuden. Opiskelijalla on molemmat em. opintojaksot suoritettuaan ammattikorkeakouluasetuksen mukainen suullinen ja kirjallinen kielitaito (virkamiesruotsi).

Anmälningsinformation

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.