Våren
Kursnamn Ruotsin preppausta verkossa
Kursdatum 06.02.2023 - 31.05.2023
Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla, Språk och kommunikation HUB
Lärare FM Ann-Katrin Tyni-Nummelin
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Ruotsin preppausta verkossa

06.02.2023 - 31.05.2023

Beskrivning

  • Kertaamme ruotsin kielen perusteita ja vahvistamme kielitaitoa. Kurssi antaa valmiuksia AMK:n pakollista Svenska i arbetslivet – opintojaksoa varten. Monipuolisia tehtäviä verkossa, joissa harjoitellaan mm. perussanastoa, kielioppia sekä luetun- ja kuullunymmärtämistä. Kurssilla saa myös paljon vinkkejä kielitaidon parantamiseen omatoimisesti mm. verkossa. Mahdollisuus myös vapaaehtoiseen puhumisen harjoitteluun opettajan kanssa verkossa. HUOM. Sisältö painottuu kulttuurialojen opiskelijoille, mutta tehtäviä voi soveltaa muillekin aloille.
  • HUOM. Kurssi on tarkoitettu vain niille, joilla pakollinen Svenska i arbetslivet – opintojakso on suorittamatta!

Förkunskapskrav

Vähintään kohtalainen peruskoulun B-ruotsin kielitaito, taitotasolla A2. Opintojakso ei ole alkeiskurssi.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty

Kurssiin kuuluvien tehtävien suoritus vaaditulla tavalla määräajassa antaa hyväksytty-merkinnän (3 op)

Arbetsformer och schemaläggning

  • Itsenäinen työskentely verkossa opettajan ohjeiden mukaan sekä interaktiivisia tehtäviä ryhmän muiden opiskelijoiden kanssa.
  • Opettajan oma ja verkkomateriaali. Myös opiskelijan itse hakemaa ja tuottamaa materiaalia verkosta mm. mediaa hyväksikäyttäen.
  • Itsenäinen työskentely ja interaktiivisia tehtäviä verkossa. Oman aineiston haku opiskelijan omien mielenkiinnon kohteiden mukaan.
  • Opiskelijan työtä keskimäärin n. 80 t = 3 op (1 op = 27 t)
  • Opintojakso suoritetaan 100% itsenäisesti verkossa. Kurssiin ei kuulu tenttiä.

 

VERKKO-OPINTOJAKSO 3 op 6.2. – 31.5.12.2023

HUOM. Kurssi on tarkoitettu vain niille, joilla pakollinen Svenska i arbetslivet – opintojakso on suorittamatta!

• Opintojakso alkaa 6.2. Viikolla 6 pidetään yhteinen aloitustapaaminen verkossa ma 6.10. klo 17 – 18

Lisätietoja ja kutsulinkki tulee, kun ilmoittautumisaika on päättynyt.

• Verkko-oppimisalustalla (turkuamk.itslearning.com) tehdään joka viikko annettavia tehtäviä, joita on mahdollisuus tehdä joustavasti myös oman aikataulun mukaan hitaammin tai nopeammin. •Opintojakso päättyy 16.4. mutta tehtäviä voi palauttaa vielä 31.5. asti.

Anmälningsinformation

KIINTIÖT:

Turku AMK Taideakatemia 15 paikkaa Turku AMK muut: 20 Avoin AMK: 5 Muiden AMKien opiskelijat (CO opiskelijat): 10 TÄYNNÄ

Jos kiintiöt eivät tule täyteen, ilmoittautumisajan jälkeen voidaan täyttää paikat muilla opiskelijoilla varasijoilta.

 

Turun AMK:n omat opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä!

Muut: e-lomake.