Hösten
Kursnamn Ryhmäohjaus mielenterveys- ja päihdetyössä
Kursdatum 19.09.2022 - 19.12.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 04.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Ryhmäohjaus mielenterveys- ja päihdetyössä

19.09.2022 - 19.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet: • Osaat tunnistaa ryhmäohjauksen tarpeen ja yksilölliset oppimisvalmiudet mielenterveys- ja päihdetyössä. • Osaat valita ja käyttää tarkoituksenmukaista ryhmäohjausmenetelmää ja ohjaustyyliä mielenterveys- ja päihdetyössä. • Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista ryhmäohjausta mielenterveys- ja päihdetyössä. Sisältö: • Potilaan/asiakkaan yksilölliset oppimisvalmiudet. • Ryhmäohjauksen sisältö • Eri ryhmäohjausmenetelmät (tiedollinen, toiminnallinen, interventio, vertaistuki, etäryhmä) • Erilaiset ohjaustyylit • Toimiva ohjaussuhde • Ryhmien suunnittelu toteutus, ja arviointi

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan arviointikriteerien perusteella. Arviointikriteerit ilmoitettu jokaisen tehtävän/tietotestin yhteydessä.

Opintojakso sisältää tehtäviä ja tietotestejä. Voit uusia kahdesti hylätyn suorituksen.

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa Learn-alustalla.