Hösten
Kursnamn Saanko olla? – Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen
Kursdatum 02.10.2023 - 24.11.2023
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Hälsa och välmående HUB
Lärare Riitta Vilkko
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.06.2023 - 17.09.2023
Kursförverkligande
Anmälning

Saanko olla? – Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen

02.10.2023 - 24.11.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

  • ymmärtää keskeisten seksuaalisuutta ilmaisevien käsitteiden merkityksen
  • tuntee seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta koskevan lainsäädännön, kansallisia ja kansainvälisiä ohjelmia ja suosituksia
  • ymmärtää yhteiskunnassa ja työelämässä vallitsevia syrjiviä normeja
  • osaa toimia luontevasti moninaisuuta edustavien työtovereiden ja asiakkaiden kanssa
  • osaa ja omaa rohkeutta ottaa seksuaalisuutta koskevat asiat puheeksi ja rakentaa hyvinvoivaa työyhteisöä.

Sisältö:

  • Seksologian peruskäsitteet; seksi, seksuaalisuus, sukupuoli
  • Seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta koskevaa lainsäädäntö ja suosituksia
  • Yhdenvertaisuutta syrjiviä normeja ja niiden merkitys yksilön työhyvinvointiin
  • Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus
  • Sukupuolineutraali ammatillinen vuorovaikutus

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson arvioinnin perusteet löytyvät Moodle- oppimisalustalta. Opintoihin sisältyy neljä arvioitavaa oppimistehtävää. Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty -täydennettävä asteikolla. Opintojakson kokonaisarvosanan Hyväksytty edellytyksenä on, että kaikki neljä oppimistehtävää ovat hyväksytysti suoritetut

Arvioinnissa huomioidaan mahdolliset keväällä valmistuvat. Heidän tulee olla henkilökohtaisesti yhteydessä ohjaaviin opettajiin henkilökohtaisen oppimissuunnitelman tekemistä varten.

 

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojaksototeutukseen kuuluvat oppimistehtävät tulee suorittaa toteutuksen aikana. Opintojakso alkaa 2.10.2023. Tehtävien palautuspäivät: ensimmäinen tehtävä palautus torstai 12.10.2023 toinen tehtävä 13.10. – 26.10.2023 kolmas tehtävä 27.10 – 9.11.2023 neljäs tehtävä 10.11. – 23.11.2023

Palautuspäivät ovat ehdottomat. Myöhässä palautettuja tehtäviä ei arvioida. Mikäli olet valmistumassa ennen opintojakson päättymistä, sinun tulee olla yhteydessä opintojakson opettajiin heti opintojakson alussa.