Våren
Kursnamn Sähköiset palvelut asiakastyössä
Kursdatum 20.03.2023 - 28.05.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Helena Ikonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 05.03.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Sähköiset palvelut asiakastyössä

20.03.2023 - 28.05.2023

Beskrivning

Oppimistavoitteet

 • Ymmärrät sähköisten palvelujen käyttöönottoon vaikuttavat tekijät ja osaat omalta osaltasi edistää sähköisten palvelujen käyttöönottoa moniammatillisena yhteistyönä
 • Osaat arvioida asiakkaan tarpeita ja sen perusteella asiakkaan sähköisten palvelujen tarvetta ja soveltuvuutta eri asiakkaille/asiakasryhmille
 • Osaat ohjata, motivoida ja valmentaa asiakasta/asiakasryhmiä käyttämään sähköisiä palveluja vaikuttavasti ja hyödyntämään niitä oman hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisessä sekä hoidossa
 • Osaat ottaa sähköisiä palveluja käyttöön oman substanssialan asiakkaille
 • Osaat soveltaa asiakastyön/hoidon/kuntoutustyön periaatteita sähköisten palvelujen toteuttamisessa

Sisältö

 • Sähköisten palvelujen käyttöönottoon liittyvät tekijät ja käyttöönotonprosessi ja sen edistäminen
 • Sähköisten palvelujen soveltuvuus eri asiakkaille ja asiakasryhmille
 • Sähköisten palvelujen hyödyntäminen ja soveltaminen asiakastyössä ja asiakastyön prosesseissa
 • Sähköisten palvelujen käytön tuki ja potilasturvallisuus sekä tietosuojan ja -turvan varmistaminen
 • Palveluohjaus sähköisessä asioinnissa
 • Monikanavainen asiakkaan ohjaaminen ja valmennus
 • Motivoivan haastattelumenetelmän soveltaminen verkossa tapahtuvaan ohjaukseen

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

hyväksytty/hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Oppimateriaalista osa on englanninkielistä.

Info

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.