Hösten
Kursnamn Sairaanhoitajan vastaanottotyö ja ohjaustoiminta
Kursdatum 26.09.2022 - 04.12.2022
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Kirsi Sallinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 11.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Sairaanhoitajan vastaanottotyö ja ohjaustoiminta

26.09.2022 - 04.12.2022

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla keskitytään avosairaanhoidon vastaanotolla työskentelevän sairaanhoitajan toimenkuvaan ja vastuualueisiin. Opintojakson jälkeen tunnistat keskeiset asiakas-/ potilasryhmät ja heidän ongelmansa, ymmärrät hoidontarpeen arvioinnin merkityksen ja rakenteen sekä osaat tutkia, hoitaa ja ohjata sairaanhoitajan vastaanoton tyypillisimpiä asiakkaita/potilaita. Lisäksi osaat keskeiset sairaanhoitajan vastaanoton toimenpiteet ja ymmärrät puhelinneuvonnan ja sähköisen palvelun merkityksen sairaanhoitajan vastaanottotyössä.

Sisältö

  • Sairaanhoitajan toimenkuva ja vastuualue sairaanhoitajan vastaanotolla
  • Sairaanhoitajan vastaanoton keskeiset asiakas- / potilasryhmät
  • Sähköiset palvelut ja puhelinneuvonta
  • Hoidontarpeenarviointi
  • Ohjaus- ja opetus vastaanottotyössä
  • Vastaanoton keskeiset tutkimukset, toimenpiteet ja hoidonohjaus

Bedömningskriterier

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää materiaaliin tutustumista, kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista sekä lopputyön huolellista tekemistä. Tehtävien tulee olla palautettuina annettuun päivämäärään mennessä.

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelijan työmäärän jakautuminen

Opintojakso tapahtuu kokonaan verkossa. Työmäärä on 5 x 27 h = 135 h. Opinnot voi suorittaa omaan tahtiinsa, mutta kaikkien osien tulee olla tehtyinä ja palautettuina 4.12.2022 mennessä. Opintojakso koostuu itseopiskelusta, oppimistehtävistä ja lopputyöstä.

Opintomateriaali

Mustajoki, Alila, Matilainen & Rasimus (toim.). Sairaanhoitajan käsikirja. 2013 tai uudempi (materiaali löydettävissä Sairaanhoitajan tietokannoista Terveysportista).

Duodecim. Oppiportti.

Moodlen materiaali.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.