Våren
Kursnamn Sairaanhoitajan vastaanottotyö ja ohjaustoiminta
Kursdatum 06.02.2023 - 21.05.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Kirsi Sallinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 22.01.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Sairaanhoitajan vastaanottotyö ja ohjaustoiminta

06.02.2023 - 21.05.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla keskitytään avosairaanhoidon vastaanotolla työskentelevän sairaanhoitajan toimenkuvaan ja vastuualueisiin. Opintojakson jälkeen tunnistat keskeiset asiakas-/ potilasryhmät ja heidän ongelmansa, ymmärrät hoidontarpeen arvioinnin merkityksen ja rakenteen sekä osaat tutkia, hoitaa ja ohjata sairaanhoitajan vastaanoton tyypillisimpiä asiakkaita/potilaita. Lisäksi osaat keskeiset sairaanhoitajan vastaanoton toimenpiteet ja ymmärrät puhelinneuvonnan ja sähköisen palvelun merkityksen sairaanhoitajan vastaanottotyössä.

Sisältö

  • Sairaanhoitajan toimenkuva ja vastuualue sairaanhoitajan vastaanotolla
  • Sairaanhoitajan vastaanoton keskeiset asiakas- / potilasryhmät
  • Sähköiset palvelut ja puhelinneuvonta
  • Hoidontarpeenarviointi
  • Ohjaus- ja opetus vastaanottotyössä
  • Vastaanoton keskeiset tutkimukset, toimenpiteet ja hoidonohjaus

Bedömningskriterier

Arviointiperusteet

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki tehtävät ja lopputyö on tehty hyväksytysti ja annetun ohjeen mukaan.

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelijan työmäärän jakautuminen

Opintojakso tapahtuu kokonaan verkossa. Työmäärä on 5 x 27 h = 135 h. Opinnot voi suorittaa omaan tahtiinsa. Opintojakso koostuu itseopiskelusta, oppimistehtävistä ja lopputyöstä.

Opintomateriaali

Duodecim. Oppiportti. Moodlen materiaali.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.