Sommaren
Kursnamn Sairaanhoitajan vastaanottotyö ja ohjaustoiminta
Kursdatum 29.05.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Satu Kinnunen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 14.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Sairaanhoitajan vastaanottotyö ja ohjaustoiminta

29.05.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla keskitytään avosairaanhoidon vastaanotolla työskentelevän sairaanhoitajan toimenkuvaan ja vastuualueisiin. Opintojakson jälkeen tunnistat keskeiset asiakas-/ potilasryhmät ja heidän ongelmansa, ymmärrät hoidontarpeen arvioinnin merkityksen ja rakenteen sekä osaat tutkia, hoitaa ja ohjata sairaanhoitajan vastaanoton tyypillisimpiä asiakkaita/potilaita. Lisäksi osaat keskeiset sairaanhoitajan vastaanoton toimenpiteet ja ymmärrät puhelinneuvonnan ja sähköisen palvelun merkityksen sairaanhoitajan vastaanottotyössä.

Sisältö

  • Hoidontarpeen arviointi, asiakkaan tutkiminen, hoitotoimet, lääkärin konsultaatio ja kotihoito-ohjeet
  • Vastaanoton tyypilliset asiakkaat: KNK-, silmä- ja iho-oireet sekä palovammat
  • Kaltoinkohtelu, seksuaalinen väkivalta ja ihmiskauppa
  • Vastaanoton toimenpiteitä
  • Oppiportin kurssit: Korona-tietoisku, Motivoiva keskustelu sekä Etävastaanotto
  • Tiedonhaku Terveysportin Sairaanhoitajan tietokannoista
  • Muina tehtävinä alusta asti mukana kulkeva lopputyö, kuvatentti ja palovammatentti sekä potilascase, jossa käydään läpi hoitopolku hoidontarpeen arvioinnista kotihoito-ohjeisiin

Bedömningskriterier

Arviointiperusteet

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki tehtävät ja lopputyö on tehty hyväksytysti ja annetun ohjeen mukaan. Tehtävät tulee tehdä annetun ajanjakson sisällä. Mahdolliset täydennyspyynnöt on huomioitava ja täydennykset tehtävä opettajan antaman ajan sisällä.

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelijan työmäärän jakautuminen

Opintojakso tapahtuu kokonaan verkossa. Työmäärä on 5 x 27 h = 135 h. Opinnot voi suorittaa omaan tahtiinsa. Opintojakso koostuu itseopiskelusta, oppimistehtävistä ja lopputyöstä.

Opintomateriaali

Opintomateriaalina ovat moodle-oppimisympäristoon linkitetyt videoluennot, power point – diat, Oppiportin kurssit Motivoiva keskustelu ja Etävastaanotto, Terveysportin Sairaanhoitajan tietokannat, aiheeseen liittyvä verkkomateriaali sekä keskustelualustat, joilla oppiminen tapahtuu toisen kokemaa ja ajatuksia reflektoimalla.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.