Non-stop | Fullbokad
Kursnamn Sairastumiseen sopeutumisen tukeminen
Kursdatum 08.02.2022 - 20.03.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 22.11.2021 - 18.12.2022
Kursförverkligande

Sairastumiseen sopeutumisen tukeminen

08.02.2022 - 20.03.2023

Beskrivning

Tavoitteet: 

Sairastuminen vakavasti tai pitkäaikaiseen sairauteen on usein yllättävä tapahtuma, joka voi horjuttaa arjen tasapainoa ja olla henkisesti hyvin kuormittavaa. Tällä kurssilla käydään läpi sairastumista kriisinä, sopeutumiseen liittyviä teoreettisia näkökulmia, selviytymistä tukevia taitoja ja keinoja sekä miten sairastunutta voidaan tukea.

Kurssin oppimistavoitteet: – osaat kriisin vaiheet – osaat keskeisimmät sairauteen sopeutumiseen liittyvät teoriat – tiedät mitä tarkoittavat resilienssi ja psykologinen joustavuus sekä miten näitä voi vahvistaa – tiedät psyykkisen itsesäätelyn eri keinoja – omaksut mitkä asiat edistävät sopeutumisprosessin etenemistä – tiedät miten kriisissä olevaa voi tukea

Sisältö:  Kurssin sisältö: – kriisin vaiheet – sairauteen sopeutumiseen liittyviä teorioita – resilienssi ja psykologinen joustavuus – selviytymistaitojen vahvistamisen taidot – psyykkisen itsesäätelyn keinot – coping- ja defenssimekamismit – kriisissä olevan tukeminen

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

  • Arviointiasteikko

    Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssin toteutustapana learn alustalla olevat alustukset ja internet-lähdeaineisto.

Kurssiin sisältyy verkkotentti, joka arvioidaan hyväksytty – hylätty.

Mer information

Opiskelijoilla on mahdollista aloittaa opinnot 8.2.2022 alkaen. Suoritusaika 3kk.

Viimeinen ilmoittautumispäivämäärä 18.12.2022