Sommaren
Kursnamn Saksa 1
Kursdatum 02.05.2024 - 09.06.2024
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB
Lärare Cornelia Erdmann
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 18.03.2024 - 14.04.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Saksa 1

02.05.2024 - 09.06.2024

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija

 • ymmärtää hidasta ja selkeää kurssin aihepiireihin liittyvää puhetta
 • osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa, esimerkiksi esittäytyä, kertoa itsestään sekä reagoida mm. ruokailutilanteissa
 • osaa käyttää yleisimpiä perusrakenteita

Taitotaso A1

Sisältö:

 • esittäytyminen ja henkilötietojen kertominen,
 • ammatista ja harrastuksista kertominen,
 • kaupungissa liikkuminen,
 • ruokaostokset ja ruokail,
 • viikonpäivät ja kuukaudet
 • verbin taivutuksen preseensissä,
 • persoonapronominit,
 • lukusanat,
 • artikkelien käyttöä,
 • akkusatiivin sekä päälauseen sanajärjestys.

 

Förkunskapskrav

ei aiempia saksan opintoja

Bedömningskriterier

1-5

Arviointi koostuu kolmesta osa-alueesta: 1) kirjallinen tentti: 0-5 2) suullinen tentti tai jatkuva arviointi*: hyväksytty / hylätty (*jatkuva arviointi edellyttää aktiivista osallistumista 75 prosenttiin oppitunneista) 3) hyväksytysti suoritetut kappalekohtaiset oppimistehtävät Moodlessa.

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opetus Zoomin kautta. Runsaasti itsenäistä työskentelyä ja oppimistehtäviä. Suullisia pari- ja ryhmätehtäviä, ääntämis-, teksti-, kuuntelu-, sanasto- sekä rakenneharjoituksia.

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti. Itsenäisessä suorituksessa kirjallisen tentin ja hyväksytysti suoritettujen Moodlessa olevien oppimistehtävien lisäksi myös pakollinen suullinen tentti. Kirjallinen tentti Exam-järjestelmässä.

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Hinta 45 €