Våren
Kursnamn Saksa 1, 5 op
Kursdatum 15.01.2024 - 09.04.2024
Yrkeshögskolan Satakunnan ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Språk och kommunikation HUB
Lärare Monika Engel
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 17.12.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Saksa 1, 5 op

15.01.2024 - 09.04.2024

Beskrivning

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää kohdekielen keskeisimpiä perusrakenteita ja suppeaa perussanastoa. Opiskelija tutustuu myös kielialueen kulttuuriin ja tapoihin.

Tavoitetaso A1.1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Sisältö

Aakkoset ja ääntämiseen liittyvät perusperiaatteet, yksinkertaista suullista ja kirjallista viestintää arkielämän tilanteissa (esim. esittäytyminen, viikonpäivät, matkalippujen ostaminen, asioiminen); keskeisiä rakenteita (esim. kysymyssanat, persoonapronominit, verbien preesenstaivutus, modaaliapuverbit, substantiivien suku, sijamuodot: nominatiivi ja akkusatiivi, sanajärjestys, kieltosanat); kielenoppimisstrategioita.

Förkunskapskrav

Tällä opintojaksolla opitaan saksan kielen alkeita eli opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajalle.

Bedömningskriterier

1-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso alkaa tiistaina 16.1. klo 17:00-19:30. Osallistuminen on tärkeää.

– säännöllinen itsenäinen työskentely oppituntien ulkopuolella (kotitehtävät, oppitunneille valmistautuminen on keskeinen osa opintojakson suoritusta

– osallistumisvelvoite (yksi poissaolo sallittu)

– opintojakso päättyy etävalvottuun Moodle-tenttiin

– arviointiasteikko 0-5

Info

USB-headset kuulokemikrofoni-suositus.

Mer information

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Anmälningsinformation

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.