Hösten
Kursnamn Saksa 3
Kursdatum 30.09.2022 - 02.12.2022
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB
Lärare Heli Simon
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 22.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Saksa 3

30.09.2022 - 02.12.2022

Beskrivning

Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opiskelija osaa:

 • kertoa asumisestaan ja vuokrata asunnon
 • hoitaa yksinkertaisia asioita puhelimitse
 • tehdä ostoksia
 • asioida lääkärin vastaanotolla
 • käyttää perfektiä ja imperfektiä
 • käyttää prepositioita, käskymuotoa, taivuttaa adjektiiveja taivutuspäätetaulukon avulla

Sisältö:

 • asuminen
 • ostosten tekeminen
 • puhelintilanteet
 • sairaudet ja lääkärissäkäynti
 • kielioppia

Förkunskapskrav

Opiskelija hallitsee saksan perussanastoa ja on aiemmin opiskellut seuraavat kielioppiaiheet: substantiivien suku ja monikkomuotoja, omistus- ja persoonapronominit, verbintaivutus, modaaliapuverbit ja niiden taivutus, kieltosanat, akkusatiivi ja datiivi, sanajärjestys, omistuspronominit, säännöllinen perfekti.

Bedömningskriterier

1-5 numeroarviointi

1: Opiskelija selviää avustetusti arkipäivän viestintätilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja tunnistaa kirjoitetusta tekstistä tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

3: Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän viestintätilanteista. Virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkoista teksteistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, joissa on verran virheitä.

5: Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän viestintätilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista, selkeästi puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojaksolla on Teamsin kautta etäopetusta / vastaanottotunteja, joilla saa ohjausta opintojakson aihepiireistä ja ääntämisen harjoittelua. Teams-tunnit seuraavasti: PE klo 13-14.30;

 • 30.9.,
 • 14.10.,
 • 7.10.,
 • 28.10.,
 • 4.11.,
 • 11.11.,
 • 18.11.

Etätentti PE 2.12.22 klo 8-9. Uusintatenttiajat sovitaan opiskelijoiden kanssa.

Info

Webbikamera, headset.

Mer information

Opintojakson tavoitetaso on A2 (eurooppalainen viitekehys). Osallistuminen Teams-tunneille on vapaaehtoista. Kaikki suulliset ja kirjalliset oppimistehtävät ja tentit tulee suorittaa hyväksytysti. Opintojaksolla on etätentti. Tenttiin kuuluu kirjallinen ja suullinen osuus.

Anmälningsinformation

Lisätietoja campusonline@seamk.fi.