Våren
Kursnamn Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 1
Kursdatum 16.01.2023 - 17.03.2023
Yrkeshögskolan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB
Lärare Sirpa Kajarinne
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 07.12.2022
Anmälning
Anmälningsinformation

Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 1

16.01.2023 - 17.03.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa toimia yksinkertaisissa hotelli-, ravintola- ja matkailualan vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa saksan kielellä
  • osaa kertoa yksinkertaisesti omasta elämästään
  • hallitsee ääntämisen perusteet
  • tuntee perussanastoa
  • ymmärtää kielen keskeisimpiä rakenteita

Sisältö

  • Yksinkertaisia ammatillisia kielenkäyttötilanteita
  • Arkipäivän vuorovaikutustilanteita
  • Ääntämistä
  • Oman alan sanaston opiskelua
  • Kielen perusrakenteita

Förkunskapskrav

Ei lähtötasovaatimuksia.

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Arvosana 1 Opiskelija kykenee ymmärtämään välttävällä tasolla yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja / tai ääntämisen osalta välttävällä tasolla. Opiskelija tunnistaa yksinkertaisia rakenteita ja usein käytettyjä ilmauksia erilaisissa kielenkäyttötilanteissa.

Arvosana 3 Opiskelija kykenee hyvin ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa yksinkertaisiin rakenteisiin ja kielenkäyttötilanteisiin.

Arvosana 5 Opiskelija kykenee ymmärtämään erinomaisesti yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä onnistuneesti vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat yksinkertaisten rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta erittäin hyvällä tasolla. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa uusiin, yksinkertaisiin rakenteisiin ja kielenkäyttötilanteisiin.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi on mahdollista suorittaa täysin itsenäisesti verkossa.

Info

Oppimateriaali

Arja Blanco – Pauli Kudel. Freut mich 1. Otava

Anmälningsinformation

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (GER1HA001) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.