Hösten | Fullbokad
Kursnamn Saksan alkeiskurssi
Kursdatum 27.09.2023 - 13.12.2023
Yrkeshögskolan Centria-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 6 SP

Bransch HUBBEN för alla, Språk och kommunikation HUB
Lärare Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.08.2023 - 08.09.2023

Saksan alkeiskurssi

27.09.2023 - 13.12.2023

Beskrivning

Saksan alkeiskurssin suoritettuaan opiskelija

– ymmärtää helpohkoja saksankielisiä tekstejä – selviytyy opintojakson suoritettuaan saksan kielellä helpohkoissa arki- ja työelämän tilanteissa, esimerkiksi matkailijana saksankielisessä maassa – hallitsee kieliopin perusrakenteet ja saksan kielen keskeisintä perussanastoa. – tutustuu opintojakson aikana saksankielisten maiden kulttuuriin ja mielenkiintoisiin matkakohteisiin.

Tavoitetaso CEFR:n mukainen A1.2.

Saksan kielen perusteet; matkustaminen, numerot, ajan ilmaisut, maantuntemus. Itsestä ja harrastuksista kertominen

Förkunskapskrav

Ei vaadita.

Bedömningskriterier

Arviointimenetelmät:

Suullisia ja kirjallisia opettajan arvioimia tehtäviä sekä itsekorjautuvia tehtäviä

Arviointiasteikko: 0-5

(1) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan lyhyesti saksaksi apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa) käyttäen. Opiskelija osaa tulkita helppoja saksankielisiä tekstejä apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa) käyttäen. Opiskelija osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti, mutta ei perustellen.

(2) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan lyhyesti saksaksi, mutta tarvitsee tukenaan apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa). Opiskelija osaa tulkita helppoja saksankielisiä tekstejä, mutta tarvitsee tukenaan apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa). Opiskelija osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti, mutta ei perustellen.

(3) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan kohtalaisen sujuvasti saksaksi. Opiskelija osaa tulkita helppoja saksankielisiä tekstejä, ja osaa kertoa lyhyesti asiasisällöstä omin sanoin saksaksi apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa) käyttäen. Opiskelija osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin, mutta tarvitsee perustelun tueksi apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa), tai keskustelukumppanin apua.

(4) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan sujuvasti saksaksi. Opiskelija osaa tulkita helppoja saksankielisiä tekstejä, ja osaa kertoa asiasisällöstä omin sanoin saksaksi pääasiassa ilman apuvälineitä. Opiskelija osaa vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin, ja osaa perustella vastauksensa suurimmaksi osaksi ilman keskustelukumppanin tukea, tai apuvälineitä.

(5) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan sujuvasti ja monipuolisesti saksaksi. Opiskelija osaa tulkita helppoja saksankielisiä tekstejä, ja osaa kertoa asiasisällöstä omin sanoin saksaksi ilman apuvälineitä. Opiskelija osaa vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin luontevasti, ja osaa perustella vastauksensa ilman keskustelukumppanin tukea, tai apuvälineitä.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojaksolla käytetään monipuolisia oppimista tukevia suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Osa opintojakson tehtävistä ovat itsekorjautuvia tehtäviä, joista opettaja ei erikseen anna palautetta. Opintojaksolla on myös laajempia, sekä suullisia että kirjallisia, oppimistehtäviä, joista opettaja antaa opiskelijalle arvioinnin lisäksi kirjallisen palautteen.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

6 opintopistettä vastaa 162 tuntia opiskelijan työtä.

Info

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Lisäksi opiskelija tarvitsee web-kameran sekä headsetin opintojakson suullisia tuotoksia varten.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.