Hösten
Kursnamn Saksan kielen perusteet 2
Kursdatum 05.09.2023 - 28.11.2023
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Språk och kommunikation HUB
Lärare Camilla Kåla
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 22.05.2023 - 28.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning

Saksan kielen perusteet 2

05.09.2023 - 28.11.2023

Beskrivning

Opiskelija osaa

 • kielen perusrakenteet ja perussanaston
 • viestiä kohdekielellä melko yksinkertaisissa tilanteissa
 • kirjoittaa yksinkertaisia ja ohjattuja viestejä
 • Opiskelija tuntee kielialueen kulttuurille tyypillisiä piirteitä.
 • Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A2.

 

Sanastoteemat:

 • lyhyt perusasioiden kertaus (itse, perhe, harrastus, mielipiteen ilmaisu, yksinkertainen asiakaspalvelutilanne)
 • tien kysyminen ja neuvominen
 • opiskelu
 • ostosten tekeminen, vaattet, värit
 • hotellihuoneen varaaminen
 • puhelinsanasto, kuukaudet
 • lomasta kertominen, sähköpostin kirjoittaminen
 • vierailulla, asumisesta kertominen
 • omasta maasta kertominen

Rakenteet

 • lyhyt kertaus R0117 Saksan perusteet 1 kielioppiosuudesta
 • datiivi
 • käskymuoto
 • omistuspronominit
 • säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien perfekti

Saksankielisen alueen kulttuuri

 

Förkunskapskrav

 • Saksan kielen perusteet 1 Laureassa tai muualla hankittu vastaava osaaminen
 • Opintojakso soveltuu myös kertaajille

Tarvittaessa ota yhteys opettajaan, Camilla Kåla (camilla.kala@laurea.fi), jos haluat kysellä opintojakson tasosta ja vaatimuksista.

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää tehtävien suorittamista hyväksytyllä tasolla, moduulitestien suorittamista vaaditulla tasolla, läsnäolovelvoitteiden (75 %) noudattamista sekä tentin kirjallisen ja suullisen osuuden hyväksyttyä suorittamista.

Arbetsformer och schemaläggning

Läsnäolovelvoitteiset Zoom-luennot (75 % läsnäolovelvoite)

 • 11.09.2023 09.00 – 11.00
 • 18.09.2023 09.00 – 11.00
 • 25.09.2023 09.00 – 11.00
 • 02.10.2023 09.00 – 11.00
 • 09.10.2023 09.00 – 11.00
 • 16.10.2023 09.00 – 11.00
 • 23.10.2023 09.00 – 11.00
 • 30.10.2023 09.00 – 11.00
 • 06.11.2023 09.00 – 11.00
 • 13.11.2023 09.00 – 11.00
 • 20.11.2023 09.00 – 11.00
 • 27.11.2023 09.00 – 11.00
 • 04.12.2023 09.00 – 11.00

Opintojaksolla käytetään Canvas-oppimisympäristöä, jossa on osa materiaalista.

Vuorovaikutteinen verkkototeutus:

Opinto toteutetaan verkkototeutuksena eikä edellytä kampukselle tuloa. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta verkossa, jota ei tallenneta. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Opintojaksolla on 75% läsnäolovelvoite.

Info

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Blanco, Kudel: Freut mich 1. Otava sekä Canvasissa ja verkossa oleva materiaali