Non-stop
Kursnamn SDGt energia-, materiaali- ja teollisuusalalla
Kursdatum 17.05.2023 - 31.12.2023
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Hye Jung-Majanen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 17.05.2023 - 15.12.2023
ÖPPNA YH anmälning

SDGt energia-, materiaali- ja teollisuusalalla

17.05.2023 - 31.12.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet
  • Oppija tunnistaa kestävän kehityksen tavoitteet eli SDG:t energia-, materiaali- ja teollisuussektoreiden liiketoiminnassa.
  • Oppija kykenee soveltamaan kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia energia-, materiaali- ja teollisuussektoreilla.
  • Oppija saa inspiraatiota kestävään kehitykseen liittyvistä menestyneistä liiketoimintaesimerkeistä kiertoteollisen prosessin, innovatiivisen rakennusmateriaalin ja uusiutuvan energian saralla.
Sisältö
  • YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, jotka liittyvät energia-, materiaali- ja teollisuusalaan.
  • Megatrendit ja kestävä kehitys energia-, materiaali- ja teollisuusaloilla.
  • Motivaatio, verkostojen rakentaminen ja resurssit
  • Liiketoimintamallinnus kestävän kehityksen edistämiseksi näillä aloilla.

Förkunskapskrav

Ei ole.

Bedömningskriterier

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi on MOOC (Massive Open Online Course), joka suoritetaan verkossa (kokonaan etäopiskeluna) MOOC-verkkokoulutusympäristössä (itslearning Learning Management System).

Joustava aloitus. Osallistumisvaatimuksia ei ole. Voit opiskella sisällöt omaan tahtiin. Kurssi on tarjolla jatkuvasti 31.12.2023 saakka.

Info

Kaikki kurssimateriaalit sijaitsevat kurssin MOOC-alustalla.

Mer information

Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin, mutta se tulee olla suoritettuna viimeistään 31.12.2023.