Sommaren
Kursnamn Seksuaalikasvatus nuorisotyössä
Kursdatum 03.04.2023 - 31.05.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 26.03.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Seksuaalikasvatus nuorisotyössä

03.04.2023 - 31.05.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Ymmärrät ja osaat tukea nuorten seksuaalista kehitystä sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta Osaat tunnistaa ja ehkäistä seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa Osaat suunnitella ja toteuttaa nuorten seksuaalikasvatustunteja. Tiedät mitkä ovat keskeisimmät nuoria askarruttavat seksuaalisuuden ja seksuaalisen kehityksen teemat Sisältö: Mitä on seksuaalisuus? Mitkä ovat seksuaalikasvatuksen osa-alueet? Mitä ovat seksuaalioikeudet? Miten yhdenvertaisuuslaki määrittää ihmisten oikeuksia? Miten sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus näyttäytyy nuorten elämässä? Miten seksuaalinen häirintä ja –väkivalta ilmenee? Millaisia erilaisia menetelmiä seksuaalikasvatuksessa käytetään?

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Osaat kriittisesti käyttää erilaista seksuaalikasvatusta koskevaa tietoa nuorisotyössä. Osaat tunnistaa sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä ilmiöitä yhteiskunnassa. Osaat valita ja perustella seksuaalikasvatustunnelille sopivia menetelmiä.

Arviointi asteikolla 0-5

Opintojakson liittyvien tehtävien hyväksytty suorittaminen. Opintojakson arvioinnissa käytetään automaattista arviointia ja vertaisarviointia.

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelumateriaali on koottuna Learn-alustalle.

Opintojaksolla on 7 harjoitustehtävää, jotka arvioidaan merkinnällä H.

Opintojaksoon kuuluu harjoitustehtävien lisäksi 3 erikseen arvioitavaa suoritusta: testi, tentti sekä seksuaalikasvatuksen teemoihin liittyvä demovideo ja tuntisuunnitelma.

Testi, tentti ja harjoitustehtävät suoritetaan 30.5. mennessä Learn-alustalla.

Demovideo ja tuntisuunnitelma palautetaan Learnin työpajaan 23.5. mennessä. Demovideo ja tuntisuunnitelma vertaisarvioidaan Learnin työpajassa ajalla 24.5-28.5.