Sommaren
Kursnamn Seksuaalisuuden huomiointi kuntoutuksessa
Kursdatum 03.06.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Maiju Issakainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 11.03.2024 - 19.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Seksuaalisuuden huomiointi kuntoutuksessa

03.06.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Tavoitteet

 • Osaat huomioida seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden asiakastyössä
 • Osaat hyödyntää plissit-mallia seksuaalisuuden puheeksiottamisessa
 • Osaat kuvailla ikääntymisent, sairastumisen ja vammautumisen mahdolliset vaikutukset seksuaalisuuteen
 • Osaat antaa rajattua tietoa seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä osana kuntoutustyötä.

Sisältö

 • Seksuaalisuuden huomiointi kuntoutustyössä​
 • Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden huomiointi kuntoutuksessa
 • Seksuaalisuus ja ikääntyminen
 • Sairastumisen tai vammautumisen vaikutukset seksuaalisuuteen
 • Seksuaalisuus ja neurologiset sairaudet
 • Seksuaalisuus ja kipu
 • Seksuaalisuus ja kehitysvamma

Förkunskapskrav

Opintojakso soveltuu kuntoutusalojen opiskelijoille ja ammattilaisille.

Bedömningskriterier

Arviointi Hyväksytty – Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op, joka vastaa 5 x 27 h = 135 h opiskelijan työtä.

Opintojakso koostuu itsenäisestä materiaaliin tutustumisesta, tallennetuista verkkoluennoista ja oppimistehtävistä. Voit edetä opintojaksolla omassa tahdissasi niin, että kaikki opintojakson oppimistehtävät on palautettu opintojakson suoritusajankohdan sisällä. Tarvittava (pakollinen) materiaali löytyy opintojakson Moodle-oppimisympäristöstä.

Info

Opintojakson suorittamiseen tarvitset tietokoneen ja verkkoyhteyden.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.