Våren
Kursnamn Seksuaalisuuden ja sukupuolen ymmärtäminen kohtaamistyössä
Kursdatum 01.01.2023 - 30.06.2023
Yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Sabina Hentilä ja Sandra Hagman
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 30.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Seksuaalisuuden ja sukupuolen ymmärtäminen kohtaamistyössä

01.01.2023 - 30.06.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tunnistaa ja ymmärtää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen, haavoittuvuuteen, hyvinvointiin ja valtaan liittyviä kysymyksiä.
  • hahmottaa eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeita ja intersektionaalista luonnetta.
  • osaa käyttää erilaisia työmenetelmiä asiakkaiden seksuaalisuuden ja sukupuolen terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen.
  • osaa toimia eettisesti ja ammatillisesti erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastilanteissa.
  • osaa käydä ammatillista keskustelua seksuaalisuuden ja sukupuolen kysymyksistä toisten kohtaamistyön ammattilaisten kanssa.

Sisältö:

  • Sukupuolen ja seksuaalisuuden muuttuvat merkitykset ja kulttuurisidonnaisuus. Seksuaalisuuden ja sukupuolen keskeiset käsitteet.
  • Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus, kulttuurit ja identiteetit.
  • Seksuaali- ja sukupuoliterveyden huomioiminen kohtaamistyössä.
  • Haavoitettu seksuaalisuus, sen kohtaaminen ja hoitaminen asiakastyössä. Seksuaalioikeudet.
  • Oma ammatillinen kasvu ja eettinen kompetenssi.

Bedömningskriterier

Kurssi arvioidaan hylätty-hyväksytty. Kurssin hyväksyminen vaatii kaikkien tehtävien ja tenttien suorittamista hyväksytysti.

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäinen työskentely, verkkotehtävät ja tentit.

Opintojakso toteutuu verkossa. Opintojakson voi aloittaa aikaisintaan 1.1.2023 ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti 3 kk kuluessa. 3kk aika lasketaan opintojaksolle ilmoittautumisen hyväksymisestä. Voit ilmoittautua oman aikataulun mukaan kevään aikana ja tehtävät pitää olla palautettuna viimeistään 30.6.2023

Kurssi koostuu viidestä osa-alueesta, jotka tulee suorittaa järjestyksessä. Huomioi, että 5 opintopistettä vastaa 135 h opiskelijan työtä. Kurssi sisältää luentotallenteisiin ja kirjallisuuteen perehtymistä, verkkotehtäviä ja -tenttejä sekä muuta itsenäistä työskentelyä.

Info

Toimiva nettiyhteis, tietokone.

Mer information

Verkkokurssi ei vaadi etukäteisvalmistautumista. Kurssin kirjallisuus ja muu oppimateriaali on joko suoraan Diakle-alustalla tai saatavilla verkosta. Kirjallisuusluettelo löytyy oppimisalustalta.

Anmälningsinformation

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.