Hösten
Kursnamn Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito
Kursdatum 12.09.2022 - 09.12.2022
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Raakel Viheroksa
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 30.08.2021 - 08.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito

12.09.2022 - 09.12.2022

Beskrivning

Opintojaksolla käsitellään seksuaalisuutta ja sukupuolta loukkaavaa väkivaltaa, uhrin kohtaamista, tukemista ja hoitamista sekä väkivallan ehkäisyä. Lisäksi opintojaksolla käsitellään mistä seksuaalisuutta loukkaavassa väkivallassa ja häirinnässä on kyse, miten yleistä se on, miten sen voi tunnistaa sekä miten sitä voidaan ehkäistä. Opintojakso antaa ammatilliset perusvalmiudet seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen hoitoon sekä työkaluja ennalta ehkäisevään seksuaalikasvatukseen.

Opintojakso toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun (Savonia, Metropolia, TAMK, Turun AMK, OAMK) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä Savonian Moodle-oppimisalustalla.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • Verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen
  • Itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Info

Savonia-amk:n, Metropolia-amk:n, Tampereen amk:n, Turun amk:n ja Oulun amk:n läsnäolevat tutkinto- ja avoimen amk:n polkuopiskelijat ilmoittautuvat oman ammattikorkeakoulunsa ilmoittautumisjärjestelmässä. Tämä ilmoittautuminen on tarkoitettu muiden kuin näiden toteuttaja-ammattikorkeakoulujen läsnäoleville tutkinto- ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille.

Anmälningsinformation

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.