Våren
Kursnamn Seksuaaliterveyden edistäminen
Kursdatum 04.03.2024 - 20.05.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Heidi Pasonen ja Riina Sahlman
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 18.02.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Seksuaaliterveyden edistäminen

04.03.2024 - 20.05.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi osaat huomioida seksuaalisuuden osana ihmisen elämänkaarta. Ymmärrät seksuaalisuuden merkityksen elämänkulussa, seksuaalisuuden moninaisuuden ja seksuaaliterveyden osana ihmisen ja yhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Osaat perustella omaan seksuaalisuuteesi liittyviä asenteita, arvoja sekä rajoja ja sinulla on valmiudet ottaa kantaa seksuaalisuuteen liittyvistä ilmiöistä yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnallisella tasolla.

Ymmärrät seksuaaliterveyden edistämisen merkityksen yksilöiden kohdalla.

Sisältö:

  • Seksuaalisuuden ulottuvuudet
  • Seksuaaliterveys ja seksuaalioikeudet
  • Seksuaalisuuteen liittyvät arvot, normit, tabut ja myytit
  • Seksuaalikehitys
  • Seksuaalisuus elämänkulussa
  • Seksuaalisuuden moninaisuus
  • Rakkaus, parisuhde ja perhesuunnittelu
  • PLISSIT-malli
  • Seksuaalinen häirintä, seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja seksuaalirikoslainsäädäntö

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty

Opintojaksolla arviointi toteutuu jatkuvan palautteen periaatteella. Keskeisessä roolissa on myös itsearviointi ja vertaisarviointi. Arviointi perustuu opintojakson tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso sisältää aikataulutettuja webinaareja. Opintojakson koodi on SZ00BB68-3019. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi. Huomaathan, että webinaareissa on läsnäolovelvollisuus eikä webinaareista tule tallenteita.

Info

Verkko-opetus: flipped-learning, itsenäinen materiaaliin perehtyminen, verkkoluennot, verkkokeskustelut – ja testit, oppimistehtävä, opintojaksoportfolio