Våren
Kursnamn Seksuaaliterveyden perusteet
Kursdatum 30.01.2023 - 05.03.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Kirsi Varis
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 19.12.2022 - 15.01.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Seksuaaliterveyden perusteet

30.01.2023 - 05.03.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

 • Osaat selittää seksuaalisuuden sekä sen ilmaisun ja sukupuolen moninaisuuden käsitteistöä
 • Toimit työssäsi/elämässäsi seksuaalioikeuksia kunnioittaen
 • Ymmärrät seksuaalisuuden yksilölliset ilmaisun tavat
 • Ymmärrät seksuaalisuuden kuuluvan ihmisen koko elämänkulkuun
 • Tiedät perusasiat seksuaalianatomiasta ja -fysiologiaa
 • Saat valmiuksia seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten tarkastelussa ja arvioinnissa
 • Tunnistat seksuaalisuuteen liittyviä kehityshaasteita elämänkaaren eri vaiheissa ja erityisen tuen tarpeessa olevilla

Sisältö

 • Seksuaalisuuden peruskäsitteet
 • Seksuaalioikeudet
 • Seksuaalianatomia ja -fysiologia
 • Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus
 • Seksuaalisuus elämänkaaren eri vaiheissa ja erityisen tuen tarpeessa olevilla
 • Seksuaaliset mieltymykset ja fantasiat

Arbetsformer och schemaläggning

Suoritustavat Aktiivinen ja itsenäinen opiskelu, verkkoluentoihin ja -aineistoihin perehtyminen sekä oppimistehtävien ja oppimispäiväkirjan tekeminen.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Info

Oppimateriaali

 • Klemetti R & Raussi-Lehto E (toim.). 2014. Edistä, Ehkäise ja vaikuta – Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014 – 2020. THL.
 • Ryttyläinen K & Valkama S. 2010. Seksuaalisuus hoitotyössä. Edita.
 • Brusila P, Kero K, Piha J & Räsänen M (toim.). 2020. Seksuaalilääketiede. Soveltuvin osin. Kustannus Oy Duodecim.
 • Muut lähteet ilmoitetaan opintojaksolla.

Anmälningsinformation

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.