Sommaren
Kursnamn Selkokieli
Kursdatum 01.06.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Korhonen Soilimaria
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 21.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Selkokieli

01.06.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Selkokielen kurssin tavoitteena on ymmärtää selkosuomen rakentumisen periaatteet, selkokielen käyttökontekstit sekä selkojulkaisemisen erityispiirteet.

Selkokielen kurssilla perehdytään siihen,

  • mitä selkokieli on
  • kuinka selkokieli rakentuu sisällön, rakenteiden ja sanaston näkökulmasta
  • miten selkokieltä voi soveltaa teksteihin, vuorovaikutustilanteisiin ja verkkomaailmaan sekä
  • millaisia ovat selkojulkaisun periaatteet, typografia ja kuvankäyttö.

Sisältö

  • Selkokielen perusteet (sisältö, sanasto, rakenteet)
  • Kirjoitettu selkokieli
  • Selkokirjallisuus
  • Selkokieli vuorovaikutuksessa
  • Selkojulkaisu, typografia ja kuvittaminen
  • Selkokieli verkkosivuilla

Förkunskapskrav

Kurssin suorittaminen edellyttää kielenopiskelijalta suomen kielen C1-tason taitoa.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty. Kurssi on hyväksytty, kun kurssin kaikki tehtävät on suoritettu hyväksytysti. Tehtävä on hyväksytty, kun opiskelija on noudattanut tehtävänantoa ja soveltanut tehtävään kurssilla oppimaansa tietoa selkokielestä.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.