Hösten
Kursnamn Seurojen matalan kynnyksen toiminnan palvelut, asiakkaat ja markkinointi
Kursdatum 12.09.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Mikko Julin
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 31.10.2022
Kursförverkligande
Anmälning

Seurojen matalan kynnyksen toiminnan palvelut, asiakkaat ja markkinointi

12.09.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Opintojakson suoritettuasi osaat

  • tunnistaa, verrata ja arvioida uusia seuratoimintamalleja ja niiden taustoja
  • markkinoida ei-kilpailullista toimintaa eri kohderyhmille, myös uusille seuratoimijoille
  • käyttää erilaisia markkinointikanavia viestiessään ei-kilpailullisesta seuratoiminnasta
  • suunnitella seuran resurssien maksimointia ei-kilpailullisen toiminnan kehittämiseksi

Opintojaksolla keskitytään kasvavan seuratoiminnan kehittämiseen. Miten seura voi tarjota uusia palveluita uusille kohderyhmille perinteisen kilpatoiminnan rinnalla? Miten kehittää seuratoimintaa monipuoliseksi? Opintojaksolla esitellään työkaluja seuran pitämiseksi kiinnostavana, elinvoimaisena ja vastuullisena yhteisön jäsenenä. Opintojakson tavoitteena on ymmärtää ei-kilpailullisen toiminnan integroiminen osaksi kasvavaa seuratoimintaa.

Bedömningskriterier

  • Hyväksytty / Hylätty
  • Opintojakson hyväksytty suorittaminen tarkoittaa opintojakson tehtävän hyväksytysti suorittamista ennalta annettujen kriteerien mukaisesti.

Arbetsformer och schemaläggning

  • Opintojakso alkaa viikolla 37 (12.09.2022 ->) ja päättyy viimeistään vuoden loppuun mennessä.
  • Opintojakso toteutetaan kokonaan Laurean Canvas-ympäristössä. Myös ohjaus ja viestintä toteutetaan Canvasissa.
  • Opintojaksolla käytetään yleisesti verkosta saatavilla olevia materiaaleja. Kaikki opintojakson materiaalit linkitetään tai ladataan Canvas-ympäristöön opiskelijoiden saatavaksi.

Info

Opintojakso järjestetään yhdessä Suomen Palloliiton kanssa. Jos opintojakson jälkeen toimintaa haluaa kehittää ja jatkaa omassa seuraympäristössään, niin Palloliiton tukea on mahdollista pyytää toiminnan organisoimisessa.

Mer information

Huom! Laurean opintojakso Seuravetoisen harrastustoiminnan kehittäminen (5 op) sisältää tämän 1 op:n laajuisen osion. Jos olet ilmoittautunut/suorittanut mainitun opinnon, tämä opintojakso ei tarjoa sinulle enää uutta osaamista.