Våren
Kursnamn Sianliha- ja porsastuotanto
Kursdatum 09.01.2023 - 24.02.2023
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB
Lärare Samu Palander
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 31.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Sianliha- ja porsastuotanto

09.01.2023 - 24.02.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, arvioida ja kehittää sikatilan (sianliha- ja/tai porasatuotantoyksikön) toimintaa eläinten tuottavuuden, terveyden ja hyvinvoinnin huomioivassa taloudellisessa ja ympäristövastuullisessa tuotannossa. Opiskelija pystyy osallistumaan ammattimaiseen keskusteluun sikataloudesta. Sisältö: Ajankohtaiset sikojen ravitsemuksen ja hoidon erityiskysymykset, teknologiset ratkaisuvaihtoehdot ja digitaalinen ohjaus, tuotannonseuranta, kannattavuus, eläinaineksen kehittämisen perusteet, ajankohtaiset terveydenhoitoasiat ja terveydenhuoltoon liittyvä kartoitus ja suunnittelu sekä näissä esiin tulevien seikkojen merkitys eläimille, tyypillisten tuotantosairauksien synty ja ennaltaehkäisy.

Förkunskapskrav

Perustiedot suomalaisesta kotieläintuotannosta.

Bedömningskriterier

Numeroarviointi 1-5.

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa seurata ja suunnitella sikojen rehunkäyttöä, ohjatusti laatia eri sikaryhmien ruokintasuunnitelmia ja kartoittaa terveydenhuollon suunnittelun edellyttämiä tietoja. Opiskelija osaa kuvailla eläinaineksen merkitystä. Hän osaa kuvailla ja vertailla sikaloiden ajanmukaisia teknologisia ratkaisuja.

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa suunnitella ruokintaa ja tuotantoa itsenäisesti. Hän osaa arvioida ja selittää eläinaineksen kehittämisen ja eläinten terveydenhuollon keinoja. Opiskelija osaa tunnistaa ruokinnan ja olosuhdetekijöiden vaikutuksen tuotantoon ja terveyteen. Hän osaa perustellusti valita ruokinnallisia ja teknologisia ratkaisuja.

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa ottaa huomioon ja soveltaa ravitsemus- ja tuotantobiologisia yksityiskohtia sianliha- ja porsastuotannon suunnitelmia laatiessaan. Hän osaa itsenäisesti hakea alan tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa ja ratkaisujen perusteluissa. Opiskelija osaa rakentaa laaja-alaista tietämystä osoittavaa kokonaiskuvaa, jossa yhdistyvät tuotantobiologinen, teknologinen, taloudellinen ja ympäristövastuullinen näkökulma.”

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäinen työskentely verkossa.

Info

Tarvitaan yleiset toimisto-ohjelmat ja valmius videon toistoon/kuunteluun.

Anmälningsinformation

Lisätietoja campusonline@seamk.fi.