Våren
Kursnamn Sianliha- ja porsastuotanto
Kursdatum 08.01.2024 - 25.02.2024
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB
Lärare Samu Palander
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 29.12.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Sianliha- ja porsastuotanto

08.01.2024 - 25.02.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Opiskelija osaa arvioida, suunnitella ja kehittää sikatilan (sianliha- ja/tai porasatuotantoyksikön) toimintaa eläinten tuottavuuden, terveyden ja hyvinvoinnin huomioivassa taloudellisessa ja ympäristövastuullisessa tuotannossa.
 • Opiskelija pystyy osallistumaan ammattimaiseen keskusteluun sikataloudesta.

Sisältö:

 • Ajankohtaiset sikojen ravitsemuksen ja hoidon erityiskysymykset
 • teknologiset ratkaisuvaihtoehdot
 • tuotannonseuranta
 • kannattavuus
 • eläinaineksen kehittämisen perusteet
 • ajankohtaiset terveydenhoitoasiat ja terveydenhuoltoon liittyvä kartoitus ja suunnittelu sekä näissä esiin tulevien seikkojen merkitys eläimille
 • tyypillisten tuotantosairauksien synty ja ennaltaehkäisy,
 • rehujen käytön ja ruokinnan suunnittelu

Förkunskapskrav

Perustiedot kotieläintuotannosta

Bedömningskriterier

Tyydyttävä (1-2):

 • Opiskelija osaa seurata ja suunnitella sikojen rehunkäyttöä, ohjatusti laatia eri sikaryhmien ruokintasuunnitelmia ja kartoittaa terveydenhuollon suunnittelun edellyttämiä tietoja.
 • Opiskelija osaa kuvailla eläinaineksen merkitystä.
 • Hän osaa kuvailla ja vertailla sikaloiden ajanmukaisia teknologisia ratkaisuja.

Hyvä (3-4):

 • Opiskelija osaa suunnitella ruokintaa ja tuotantoa itsenäisesti.
 • Hän osaa arvioida ja selittää eläinaineksen kehittämisen ja eläinten terveydenhuollon keinoja.
 • Opiskelija osa kuvata ruokinnan ja olosuhdetekijöiden vaikutuksen tuotantoon ja terveyteen.
 • Hän osaa perustellusti valita ruokinnallisia ja teknologisia ratkaisuja.

Kiitettävä (4-5):

 • Opiskelija osaa ottaa huomioon ja soveltaa ravitsemus- ja tuotantobiologisia yksityiskohtia sianliha- ja porsastuotannon suunnitelmia ja arvioita laatiessaan.
 • Hän osaa itsenäisesti hakea alan tietoa ja kriittisesti soveltaa sitä ongelmanratkaisussa ja ratkaisujen perusteluissa.
 • Opiskelija osaa rakentaa laaja-alaista tietämystä osoittavaa kokonaiskuvaa, jossa yhdistyvät tuotantobiologinen, teknologinen, taloudellinen ja ympäristövastuullinen näkökulma.

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäinen työskentely verkossa

Info

Normaalit toimisto-ohjelmistot, äänentoisto (videomateriaali)

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 20.11.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 20.11.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 20th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).