Hösten
Kursnamn Sijoitusosaaminen II
Kursdatum 19.09.2022 - 25.11.2022
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Susanna Luhtinen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Sijoitusosaaminen II

19.09.2022 - 25.11.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sijoittamisen prosessina, osaa soveltaa käytäntöön sijoittamiseen liittyviä peruskäsitteitä, tuntee syvällisesti korkosijoitukset, osakkeet ja sijoitusrahastot sijoituskohteina. Opiskelija ymmärtää vakuutus-ja eläkesäästämisen tuotteet sijoituskohteina. Opiskelija ymmärtää johdannaisten ja joukkorahoituksen perusteet sekä asuntosijoittamisen strategioita ja tunnuslukuja. Opiskelija ymmärtää verosuunnittelun merkityksen ja tuntee ulkomaisten sijoitusten verotuksen. Opiskelija osaa soveltaa verotuskäytäntöjä pitkäaikaissäästämiseen, lahjoitusten ja perintöjen verotukseen sekä joukkolainojen ja indeksilainojen verotukseen. Opiskelija ymmärtää vastuullisen sijoittamisen käsitteitä. Opiskelija ymmärtää sijoituskohteen valintaan liittyviä seikkoja. Opiskelija osaa soveltaa sijoitusstrategioita käytäntöön.

Sisältö:

  • eri sijoituskohteet
  • verosuunnittelun merkitys
  • vastuullisen sijoittamisen periaateet ja käsitteet

Förkunskapskrav

Olet suorittanut Sijoitusosaaminen l-opintojakson tai sinulla on muutoin vastaavat tiedot. Ymmärrät rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja sijoittamiseen liittyvää lainsäädäntöä, ymmärrät tuoton ja riskin merkityksen sijoitustoiminnassa. Ymmärrät korkosijoitusten, osakkeiden, sijoitusrahastojen ominaispiirteitä. Olet tutustunut sijoitussuunnitelman tekemiseen. Tunnet sijoitusten tuottojen verotuksen sekä luovutusvoittojen ja tappioiden verotuksen.

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkkokurssi (Moodle). Kurssin voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti. Yhteisiä aikataulutettuja tapaamisia ei ole. Tehtävillä on kuitenkin palautusajat ja niitä tulee noudattaa. – Opintojakson ajankohta 19.9.-25.11.2022

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi