Non-stop
Kursnamn Sijoitustoiminnan perusteet
Kursdatum 02.09.2021 - 31.12.2025
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Virve Prami
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 02.09.2021 - 31.12.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Sijoitustoiminnan perusteet

02.09.2021 - 31.12.2025

Beskrivning

Tavoite

Opintojakson suoritettua opiskelija ymmärtää osakesijoittamisen alkeet.

Sisältö

 • Johdanto osakesijoittamiseen
 • Kuinka sijoittaa turvallisesti
 • Miten sijoittaa osakkeisiin
 • Erilaisia riskejä
 • ETF-rahastot
 • Tiedon kerääminen
 • Välittäjän valinta
 • Investoiminen pitkäaikaiseen kasvuun
 • Sijoittaminen tuloihin ja kassavirtaan
 • Teknisen analyysin ymmärtäminen
 • Voitto-osakkeiden valinta peruskirjanpidon avulla
 • Yrityksen asiakirjojen dekoodaus
 • Kehittyvät alat ja teollisuuden mahdollisuudet
 • Pienet osakkeet, listautumiset ja motiivisijoittaminen
 • Suuri taloudellinen ja poliittinen kuva
 • Seulontatyökalujen käyttäminen
 • Välitystoimeksiantojen ja kaupankäyntitekniikoiden ymmärtäminen

Förkunskapskrav

Ei ole.

Bedömningskriterier

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty periaatteella.

Suoritusmerkinnän saamiseksi opiskelijan tulee saada lopputentistä vähintään 50% oikein.

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkon kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.

Kurssi pitää sisällään 20 lukua (välilehteä). Jokaisen luvun jälkeen on luku kohtainen tentti, joka tulee suorittaa ennen kuin seuraavan luvun välilehti ilmestyy näkyville.

Voit jatkaa seuraavaan lukuun, kun olet saanut luku kohtaisesta tentistä Hyväksytyn (50% vastauksista oikein) suorituksen tai olet yrittänyt läpäistä kyseistä tenttiä kaksi kertaa.

Anmälningsinformation

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.