Non-stop
Kursnamn Sijoitustoiminta
Kursdatum 16.09.2022 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Martikainen Kristiina
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 30.06.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Sijoitustoiminta

16.09.2022 - 31.07.2023

Beskrivning

Opintojaksolla perehdytään rahoitusmarkkinoiden toimintaan, erilaisiin sijoituskohteisiin, sijoitusstrategioihin ja sijoitusten verotukseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy vertailemaan erilaisia sijoituskohteita ja arvioimaan niiden tuotto-odotuksia, riskejä ja soveltuvuutta. Opintojakson aikana seurataan aktiivisesti ajankohtaisia rahoitusmarkkinoiden tapahtumia.

Keskeinen sisältö

  • Rahoitusmarkkinoiden toiminta
  • Pörssiosakkeet sijoituskohteena
  • Sijoitusrahastot
  • Korkosijoitukset
  • Muut sijoituskohteet
  • Riski ja tuotto-odotus
  • Sijoitusstrategiat
  • Sijoitusten verotus

Förkunskapskrav

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu verkkotenttiin.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle ja harjoitustehtävien tekeminen
  • itsenäinen opiskelu, aineistoihin perehtyminen, verkkotentti

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.