Sommaren
Kursnamn Solubiologian perusteet
Kursdatum 15.06.2023 - 15.08.2023
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Kaisa Rajakylä
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 09.06.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Solubiologian perusteet

15.06.2023 - 15.08.2023

Beskrivning

Solubiologia on biologian ala, joka tutkii solun rakennetta ja toimintaa. Solu on elämän perusyksikkö ja kaikki elävät eliöt ovat muodostuneet soluista. Tällä kurssilla perehdytään erilaisiin soluihin (prokaryootti ja eukaryoottisolu), sekä näiden solujen rakenteeseen ja toimintaan.

  • Solun evoluutio
  • Solun koostumus
  • Solun rakenne
  • Solun aineenvaihdunta
  • Solun viestintä
  • Solun kasvu ja kuolema

 

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa pääosin itsenäisesti opiskellen. Toteutus sisältää myös vuorovaikutusta ohjaajan kanssa sekä mahdollisesti ryhmissä tapahtuvaa verkkotyöskentelyä, mikä ei ole sidottu tiettyyn ajankohtaan.

Anmälningsinformation

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.