Hösten | Fullbokad
Kursnamn Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka
Kursdatum 12.09.2022 - 16.12.2022
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Saija Huhtala
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 07.09.2022
Anmälningsinformation

Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka

12.09.2022 - 16.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija hahmottaa ja ymmärtää:

 • sosiaalihuollon ja terveydenhuollon keskeisen lainsäädännön ja miten ne muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden käytännön työn kannalta (mm. Sosiaalihuoltolaki, Terveydenhuoltolaki, Kansanterveyslaki, Erikoissairaanhoitolaki, Lastensuojelulaki, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista ja eräitä erityislakeja)
 • lainsäädännön soveltamista velvoittavasti ohjaavat ihmisoikeudet ja Suomen perustuslain
 • Suomen oikeusjärjestyksen perusperiaatteet ja rakenteen, jotta opiskelija osaa käyttää ja tulkita lainsäädäntöä ja muita oikeuslähteitä
 • lainsäädännöllä määrätyn vastuun käytännön työn toteuttamisesta
 • lainsäädännön ja niistä johdettujen toimintamallien kehittämistä

Sisältö:

 • Johdatus oikeusjärjestykseen, perustuslaki ja ihmisoikeudet
 • Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestäminen
 • Sosiaalihuoltolain käytännön toteuttaminen
 • Lapset ja lastensuojelu
 • Mielenterveys- ja päihdetyön lait
 • Ikääntynyt väestö
 • Erityisryhmät ja muu erityislainsäädäntö
 • Asiakkaan ja potilaan oikeudet, tietosuoja ja tietoturva

Bedömningskriterier

1 – 5

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäinen työskentely verkossa 12.9. – 16.12.2022 välisenä aikana, info opintojakson alussa.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.