Sommaren
Kursnamn Sosiaalialan lainsäädäntö ja sosiaaliturva
Kursdatum 01.06.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Nuutinen Ulla
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 21.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Sosiaalialan lainsäädäntö ja sosiaaliturva

01.06.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Opinnot suoritettuasi osaat

  • jäsentää sosiaaliturvajärjestelmän ja sitä ohjaavan lainsäädännön keskeisiltä osin.
  • selittää sosiaali- ja varhaiskasvatuspalvelut ja niitä koskevan puitelainsäädännön pääpiirteittäin.
  • tunnistaa erilaisia elämäntilanteita ja niihin liittyviä hyvinvoinnin haasteita.
  • ohjata eri elämänkulun vaiheessa olevia asiakkaita sosiaaliturvan käytössä.

Sisältö

  • toimeentulojärjestelmä ihmisen tukena: perheiden toimeentuloturva, opiskeluaikainen toimeentulo, toimeentuloturva sairastuessa tai tapaturman sattuessa, työttömyysturva, eläketurva, vammaisten etuudet, asumisen tuki, toimeentulotuki
  • sosiaalioikeus, keskeiset oikeusperiaatteet sekä sosiaaliset oikeudet
  • muutoksenhakujärjestelmät

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Moodle)

 

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.