Non-stop
Kursnamn Sosiaalihuollon määrämuotoinen kirjaaminen
Kursdatum 16.01.2023 - 25.06.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 28.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Sosiaalihuollon määrämuotoinen kirjaaminen

16.01.2023 - 25.06.2023

Beskrivning

Tavoitteet: – Vahvistat osaamista tiedonhallinan käytännöissä ja määrämuotoisessa kirjaamisessa – Hahmotat määrämuotoisen kirjaamisen taustalla vaikuttavat tekijät ja lainsäädännön – Ymmärrät asiakslähtöisyyden ja osallisuuden merkityksen sosiaalihuollon kirjaamisen käytänteissä – Olet tietoinen tietosujaan ja tietoturvaan liittyvistä käytänteistä Sisältö: – Mitä sosiaalipalveluluokituksella ja Kanta-palveluilla tarkoitetaan? – Miten laisäädäntö ohjaa määrämuotoista kirjaamista ja mitä märämuotisella kirjaamisella tarkoitetaan? – Mitkä ovat hyvän kirjaamisen ja dokumentoinnin elementit? – Miten kirjataan sosiaali – ja terveydenhuollon yhtymäpinnoilla? – Miten asiakaslähtöisyys ja osallisuus toteutuu kirjaamisessa? – Mitä tietosuojalla ja tietoturvalla tarkoitetaan?

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien ja tenttien suorittamista hyväksytysti

Arviointiasteikko: Hyväksytty / Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Tarvittava opiskelumateriaali löytyy opintojakson Learn oppimisympäristöstä, sähköisessä muodossa.

Opintojakso on jaettu osioihin, jotka opiskelija suorittaa kronologisessa järjestyksessä, edeten hyväksytyn tenttituloksen jälkeen seuraavaan osioon. Opintojakso tulee suorittaa kahden (2) kuukauden sisällä sen aloittamisesta.

Info

16.1.-25.6. 2023. Ensimmäinen aloitus 16.1.2023. Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson keskimääräinen suoritusaika on kaksi kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.