Non-stop
Kursnamn Sosiaalipedagogiikka ohjaustyön tukena
Kursdatum 17.01.2023 - 10.12.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Humanistisk och pedagogisk HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.11.2022 - 29.10.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Sosiaalipedagogiikka ohjaustyön tukena

17.01.2023 - 10.12.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Perehdyt sosiaalipedagogisen teorian mahdollisuuksiin nuoriso- ja ohjaustyön tausta-ajatuksena ja oman työn lähtökohtana.
 • Saat välineitä oman työotteesi tarkasteluun sen vaikutusten arviointiin sekä työhyvinvoinnin parantamiseen.
 • Saat näkökulmia toisen ihmisen aitoon kohtaamiseen.
 • Syvennät ammatillista identiteettiäsi ja luot entistä vahvempaa käyttöteoriaa oman työsi pohjaksi.

Sisältö:

 • Sosiaalipedagogiikka nuoriso- ja ohjaustyön taustateoriana.
 • Ammatti-identiteetti ja sen vaikutus työhyvinvointiin.
 • Sosiaalipedagogiikan tarjoamat mahdollisuudet oman työn merkityksen ja työhyvinvoinnin tarkastelussa
 • Toisen aito kohtaaminen ja osallisuuden vahvistaminen dialogissa.

Förkunskapskrav

Nuoriso- tai yksilöohjaustyön työkokemus suotavaa.

Bedömningskriterier

Arviointi: Opintojaksolla on arvioitavia oppimistehtäviä. Opintojakson hyväksytty suorittaminen vaatii kaikkien tehtävien suorittamista hyväksytysti.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Toteutus:

 • Opintojaksolla on arvioitavia oppimistehtäviä.
 • Tehtävien suorittamiseen on suositusaikataulu, mutta opinnoissa voi edetä omaan tahtiin kurssin ajankohdan puitteissa.
 • Opiskelu on pääosin itsenäistä työskentelyä, halutessaan osan tehtävistä voi tehdä pari- tai pienryhmätyönä.
 • Aikaan sidottuja luentoja ei järjestetä, luennot ovat tallenteina opintojaksoalustalla.
 • Opiskelun ohjausta on saatavilla vastuuopettajalta.
 • Opintojaksolla on tehtäviä, joita voi kytkeä omaan työpaikkaan tai henkilökohtaiseen elämään.
 • Opintojaksolla reflektoidaan omia työtapoja ja vaihdetaan ajatuksia toisten kurssille osallistuvien kanssa kurssialustalle tallennettavien tehtävien kautta.
 • 2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 54 tunnin työmäärää. Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa.

HUOM! Tämä opintojakso on identtinen aiemman opintojakson AV00EO31 Sosiaalipedagogiikka ohjaustyön ammattilaisen teoreettisena kotina ja ammatti-identiteetin vahvistajana, 2 op kanssa.

Opiskelumateriaali: Materiaali koostuu Learn alustalta löytyvistä esityksistä, sähköisistä linkeistä ja niihin yhdistetyistä tehtävistä.

Info

24.1.-10.12.2023. Tämä opintojakso alkaa 24.1.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.10.2023.

Anmälningsinformation

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.