Hösten
Kursnamn Sosiaalisen median välineet
Kursdatum 26.09.2022 - 12.12.2022
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Pekka Makkonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 11.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Sosiaalisen median välineet

26.09.2022 - 12.12.2022

Beskrivning

Tavoitteena on perehtyä eri sosiaalisen median välineisiin ja harjoitella niiden käyttöä joko ammatillisesti tai harrastuksen tukena.

Opintojaksolla opiskelija perehtyy itsenäisesti Moodle-ympäristössä esiteltyihin sosiaalisen median välineisiin ja valitsee kolme erilaista välinettä syvempään tarkasteluun. Opintojakson työskentely esitetään kokoavassa loppuesseessä.

Förkunskapskrav

Aiempi osaaminen/opinnot

Tietokoneen ja internetin peruskäyttö

Bedömningskriterier

Arviointiperusteet

Hyväksytty: Essee esittelee kolme erityyppistä sosiaalisen median välinettä (jaottelu aineiston mukaisesti) ja jokaisesta välineestä on kerrottu perustiedot, kuvailtu omakohtaisia kokemuksia ja pohdittu kyseisen välineen roolia sosiaalisessa mediassa.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.