Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Sosiokulttuurinen vammaistyö
Kursdatum 06.05.2024 - 31.08.2024
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Raija Koskinen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 11.03.2024 - 19.04.2024
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Sosiokulttuurinen vammaistyö

06.05.2024 - 31.08.2024

Beskrivning

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • osaa kuvata vammaisuutta ja vammaisuuden moninaisuutta yhteiskunnassa
 • arvioi vammaisuuteen liittyviä palvelutarpeita
 • jäsentää vammaisia henkilöitä koskevaa lainsäädäntöä ja palvelujärjestelmää
 • tunnistaa monialaisen yhteistyön merkityksen vammaisten asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaamisessa

Bedömningskriterier

Arviointi 1-5

Opintojakson arviointi muodostuu opiskelijan itsearvioinnista (20%) ja vastaavan opettajan arvioinnista (80%). Arvioinnin perusteena on arviointimatriisi, jossa on oma arviointiosuus kullekin opintojakson neljälle teemalle:

 1. Asiakasryhmä
 2. Tietopohja toiminnan perustana
 3. Yhteiskunnalliset rakenteet
 4. Monialaisen työn näkökulmat. Lisää oma itsearviointisi osaksi palautettavaa blogia.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso on itsenäisesti, omassa aikataulussasi opiskeltava kokonaisuus, jossa kartutat osaamistasi vammaisuudesta ja sosiokulttuurisesta vammaistyöstä neljään toisiaan täydentävään opintojakson teemaan perehtyen.

Opintojakson kuluessa teet kumuloituvaa oman oppimisen koontia, joka koostuu eri tehtävistä, lukemistasi aineistoista ja omista pohdinnoistasi. Opiskeluprosessin tuloksena tuotat blogitekstin arvioitavaksi suoritukseksi. Valitse haluamasi blogi-alusta (toimivia vaihtoehtoja ovat mm. blogger, ja wordpress, katso lisävinkkejä esimerkiksi Matleena Laakson sivuilta). Blogin muoto on vapaa, mutta sen tulee laajuudeltaan vastata n. 10–15 tekstisivua. Mukana voi olla myös kuvia, piirustuksia, tilastoja, käsitekarttoja, kunhan ne liittyvät tekstissä pohtimaasi aiheeseen. Sisällytä blogiin arvio omasta oppimisestasi, katsaus opintojakson asioihin, joita pidät keskeisinä oman oppimisesi kannalta, ja joita haluat ottaa mukaan työelämään. Arvioi tässä yhteydessä myös omaa suoritustasi arviointimatriisia hyödyntäen ja ehdota itsellesi arvosanaa. Lisää blogiin keskeiset hyödyntämäsi aineistot, tekstin sisäisiä lähdeviitteitä ei tarvitse käyttää.

Itsenäisen opiskelusi tueksi opintojakson neljä teemaa ovat mukana learn moodlen edistymisen seurannassa siten, että voit itse merkitä tehtävän tehdyksi sen jälkeen, kun olet aineiston perusteella kirjoittanut blogiasi. Arvioitava blogi on mukana edistymisen seurannassa siten, että palautus vaaditaan.

Info

Opintojakso on itsenäisesti, omassa aikataulussa learn moodle -verkko-oppimisympäristössä suoritettava kokonaisuus.
 • On suositeltavaa, että aloitat opintojakson teemojen läpikäynnin ja tehtävän tekemisen opintojakson alkaessa 6.5.02024
 • Opintojakson sisältöihin perustuva osaaminen osoitetaan blogi-tehtävällä. Palauta linkki valmiiseen blogiisi arviointia varten ohjeiden mukaisesti learn moodle -ympäristössä viimeistään 31.8.2024

 

Ohjaus opintojakson aikana:

Opintojaksoa ja tehtävää koskevia kysymyksiä voit esittää learn moodlen keskustelu- ja vastauskanavalla. Vastuuopettaja vastaa kysymyksiin viikottain toukokuussa 6. – 31.5. sekä elokuussa 15. – 30.8.2024.

Mer information

 • Ilmoittaudu opintojaksolle ensisijaisesti omassa Pepissä/Pakissa/opiskelijan työpöydällä. Jos kotikorkeakoulusi ei ole vielä mukana ristiinopiskelujärjestelmä Ripassa, voit ilmoittautua sivun ylälaidassa olevan painikkeesta avautuvalla  ilmoittautumislomakkeella.
 • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta HAMKin nettisivulta. Voit kysyä tarvittaessa ilmoittautumisesta ja hyväksymisestä opintojaksolle koulutuskoordinaattorilta, opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Huomaathan, että opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin

Anmälningsinformation

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista
 • Centrian, Humakin, TAMKin, Turku AMK:n, VAMKin ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa
  • Näet ilmoittautumisen tilanteen hopsillasi
  • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta nettisivulta
 • Muun AMK:n opiskelija (jos ristiinopiskelun ilmoittautuminen Pepissä/Pakissa ei ole mahdollista):
  • Valitse kotikorkeakoulusi listasta. Jos sitä ei ole, et voi ilmoittautua lomakkeella
  • Kirjoita ilmoittautumislomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsyn opintojaksolle
  • Täytä ilmoittautumislomakkeelle kotikorkeakoulusi sähköpostiosoite – muu käyttämäsi sähköpostiosoite ei oikeuta opiskelupaikkaan! Varmista, että osoitteesi on kirjoitettu oikein
  • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan, vapauta paikka toiselle opiskelijalle. Lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi

 

 • Ilmoittautumiset käsitellään yhdellä kertaa ilmoittautumisajan päätyttyä
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja olet saanut oikeuden HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Viesti voi mennä roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi
 • Ota HAMK -tunnus käyttöön! Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla