Non-stop
Kursnamn Soten sähköisiä palveluja eri ikäisille (1.6.-31.12.2023)
Kursdatum 01.06.2023 - 31.12.2023
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Outi Ahonen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 26.11.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Soten sähköisiä palveluja eri ikäisille (1.6.-31.12.2023)

01.06.2023 - 31.12.2023

Beskrivning

Opiskelija

  • osaa vertailla ja auttaa asiakasta valitsemaan tarkoituksenmukaisen sähköisen sosiaali- ja terveyspalvelun.
  • ymmärtää ammattiryhmäsi roolin asiakaslähtöisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa.
  • ymmärtää uudistuvan paradigman muutoksen, jossa asiakkaan asema on palvelujärjestelmän keskiössä (hyvinvointi-ekosysteemissä).
  • tunnistaa eri palvelujärjestelmissä sähköisiä palvelupolkuja.
  • osaa vertailla käyttäjän näkökulmasta erilasia sähköisiä asiointipalveluja ja virtuaalivastaanottoja.

Sisältö

  • Sosiaali – ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
  • Sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hyödyllisyys
  • Erilaiset sähköiset palveluympäristöt ja työvälineet
  • Asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden roolit
  • Sähköinen palvelupolku ja sähköiset asiointipalvelut

Förkunskapskrav

Ei esitietovaatimuksia.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

MOOC:ssa on automaattinen arvointi ja kriteerit ovat nähtävillä DigiCampuksessa.

Arbetsformer och schemaläggning

MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Oppimisympäristönä on Digicampus, jonne saat linkin toukokuussa lähempänä opintojakson alkua ja sen jälkeen ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä. MOOC:ssa on aluksi kuvattu opintojakson suoritus ja tehtävät.

Info

Opintojakso on kehitetty SotePeda 24/7 -hankkeessa.

Anmälningsinformation

Saat linkin DigiCampuksen työtilaan ilmoittautumisen vahvistusviestissä. Kurssiavaimen saat lähempänä opintojakson alkua toukokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa vahvistusviestissä.