Non-stop
Kursnamn SQL-perusteet
Kursdatum 06.02.2020 - 31.12.2025
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare viopesupport@metropolia.fi
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 06.02.2020 - 31.12.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

SQL-perusteet

06.02.2020 - 31.12.2025

Beskrivning

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • perusteet SQL-kielestä sillä tasolla, että hän on osaa tehdä tiedonhakua SQL-tietokannasta kyselyin
 • ymmärtää, mitä ovat kooste- ja skalaarifunktiot
 • hakea niillä tietokannasta johdettua tietoa
 • opiskelija ymmärtää, mitä ovat koostetaulut ja osaa käyttää niitä tiedonhakuun
 • lukea ja ymmärtää SQL-syntaksia
 • kykenee muokkaamaan ja lisämään tietoa tietokantaan.

Sisältö

 • johdatus SQL-kieleen
 • tiedonhakua kyselyin: SELECT ja WHERE
 • lisää työkaluja kyselyiden muodostamiseen
 • tulosten järjestelyä
 • INSERT, UPDATE & DELETE
 • kooste- ja skalaarifunktioita
 • taulujen väliset liitokset: useisiin tauluihin kohdistuvat kyselyt CREATE, ALTER ja DROP

Förkunskapskrav

Ei ole.

Bedömningskriterier

Kurssista saa hyväksytty merkinnän sen jälkeen kun sen harjoitustehtävistä on suoritettu vähintään 80%.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi jolle voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 ja kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.

Info

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi jolle voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 ja kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin, ajankohdasta tai paikasta riippumatta.

Kun opiskelija on tehnyt vähintään 80% tehtävistä, tulee hänen kurssiarvioinnin saamiseksi lähettää sähköpostiviestiä osoitteeseen: viopesupport@metropolia.fi

Arvioinnit pyritään viemään mahdollisimman nopeasi Metropolian opiskelijarekisteriin, mutta tutkintosääntömme mukaisesti enintään neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet opiskelijan ilmoituksen opintojakson suorittamisesta.

Anmälningsinformation

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.