Hösten
Kursnamn Startup Business School
Kursdatum 04.09.2023 - 31.12.2023
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 15 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Vesa Tuomela
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 22.05.2023 - 11.08.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Startup Business School

04.09.2023 - 31.12.2023

Beskrivning

Opintijakson osaamistavoitteet:

 • Opiskelija osaa etsiä, tunnistaa, arvioida liiketoimintamahdollisuuksia ja tuottaa niihin ratkaisuideoita.
 • Opiskelija kehittää tunnistamaansa tai annettuun liiketoimintamahdollisuuteen ratkaisun käytännössä.
 • Opiskelija osaa tuotteistaa ja kaupallistaa tuote/palvelu/liiketoiminta idean asiakaslähtöisesti.
 • Opiskelija kaupallistaa ratkaisuidean uudeksi tuotteeksi/palveluksi/liiketoiminnaksi käytännössä.
 • Opiskelija osaa mallintaa liiketoiminnan, arvioida liiketoimintamallin kannattavuutta ja toteutettavuutta.

Opintojakson sisältö:

Liiketoimintamahdollisuuden etsiminen ja arviominen
 • toimintaympäristön tunteminen: markkinatekijät, toimialatekijät, avain trendit ja makrotalouden tekijät
 • kehittämistilanteiden ja tarpeiden etsiminen ja luominen
 • palvelu- ja liiketoimintamuotoilun prosessien ja työkalujen haltuunotto
 • ratkaisuideoiden tuottaminen, arviointi, ja valinta
 • ratkaisukonseptin määrittely ja kuvaaminen

Idean kaupallistaminen

 • asiakasryhmien tunnistaminen ja segmentointi
 • asiakkaan / käyttäjän tehtävät, tarpeet ja hyödyt
 • arvolupaus: tuote-/palveluidean ominaisuudet, tarpeen ratkaisu, käytön hyödyt
 • kilpailija-analyysi ja kilpailuedun määrittäminen
 • henkilökohtainen idean myyntityö

Liiketoimintamallin muotoileminen

 • tuotteen / palvelun prosessikuvaus asiakkaan näkökulmasta
 • liiketoiminnan mallintaminen asiakkaalle annettavan arvolupauksen ympärille
 • henkilökohtainen liiketoimintamallin myyntityö
 • palvelun arvo asiakkaalle lisämyyntinä, kannattavuuden paranemisena tai kustannussäästönä
 • tuotteen / palvelun hinnoitteluperusteet
 • liiketoiminnan kannattavuuden ja toimivuuden edellytysten arviointi

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 1 – 5. Osaaminen arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin.

 

Arbetsformer och schemaläggning

Start Up Business School toteutus edellyttää työelämän ja kohderyhmien kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta.

 

Info

Opintojakso on tarjolla CampusOnlinessa vain suomeksi.

Start Up Business School opintojen toteutustapana on käännetty oppiminen, jossa vahvistetaan ja tuetaan oppijan itse-ohjautuvuutta ohjauksen, vuorovaikutteisten oppimistehtävien ja erilaisten käytännön liiketoiminnan kokeilujen avulla. Start Up Business School opinnoissa sovelletaan liiketoimintamuotoilun ja palvelumuotoilun prosesseja, menetelmiä ja työkaluja.

Start Up Business School opinnot koostuvat kolmesta teemasta ja niihin liittyvistä sisällöistä:

Teema 1: asiakkuuksien luominen ja liiketoimintamahdollisuus: trendit ja liiketoimintamahdollisuudet, liiketoimintaympäristö, asiakasryhmittely, asiakasprofilointi, ratkaisuideoiden tuottaminen, ideoiden valinta ja kehittämissuunnittelu.

Teema 2: ratkaisujen luominen ja idean kaupallistaminen: idean konspetointi ja arvolupauksen muotoilu, konseptin profilointi, valemainoksen suunnittelu ja toteutus, asiakasvahvistuksen luominen, asiakkaan sitoutuminen ja myyntipuhe.

Teema 3: liiketoimintamallien luominen ja liiketoiminnan mallintaminen: alustava liiketoiminnan mallintaminen ja markkinan kysynnän kuvaus, palvelun mallintaminen, liiketoimintakokeilun suunnittelu ja toteutus, minimi tarpeet tyydyttävän palvelutuotteen tai tuotteen kuvaus, toimintasuunnitelma ja liiketoiminnan mittaaminen.

 

 

 

Mer information

 • Turku AMK:n opiskelijat voivat ilmoittautua tälle opinnolle Pepissä.
 • HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa.
 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

 

Anmälningsinformation

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista
 • Turku AMK:n opiskelija, ilmoittaudu Pepissä
  • Näet ilmoittautumisen tilanteen hopsillasi
  • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta nettisivulta
 • Muun AMK:n opiskelija:
  • kirjoita ilmoittautumislomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsyn opintojaksolle
  • Täytä ilmoittautumislomakkeelle kotikorkeakoulusi sähköpostiosoite – muu käyttämäsi sähköpostiosoite ei oikeuta opiskelupaikkaan! Varmista, että osoitteesi on kirjoitettu oikein
  • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan, vapauta paikka toiselle opiskelijalle. Lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Ilmoittautuminen voidaan sulkea aikaisemmin, jos paikat ovat täyttyneet
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja olet saanut oikeuden HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Viesti voi mennä roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi
 • Ota HAMK -tunnus käyttöön! Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla