Non-stop
Kursnamn Statiikka
Kursdatum 01.09.2022 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Ville Salmi
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 31.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Statiikka

01.09.2022 - 31.08.2023

Beskrivning

Sisältö

Tasapaino 1. Partikkelin tasapaino 2- ja 3-ulotteisessa tilanteessa 2. Momentti ja jäykän kappaleen tasapaino Jäykän kappaleen rasitukset ja rasituskuviot 2-ulotteisissa tilanteissa 3. Tasoristikot, palkkirakenteet, normaalivoima 4. Leikkausvoiman ja taivutusmomentin laskeminen ja kuvaajien piirtäminen

Tavoitteet Opiskelija osaa muodostaa todellista tilannetta yksinkertaistavan vapaakappalekuvan. Opiskelija osaa vapaakappalekuvan pohjalta muodostaa tasapainoyhtälöt ja ratkaista yhtälöistä tukivoimat. Opiskelija osaa laskea jäykän kappaleen leikkausten rasituksia yksinkertaisissa tilanteissa.

 

Förkunskapskrav

Esitietovaatimukset: Matematiikan ja fysiikan perusteet: Newtonin lait, lineaarisen yhtälön ja yhtälöryhmän ratkaisu, suorakulmaisen kolmion geometria, vektoreiden peruslaskutoimitukset (vektorilaskennan perusteet on mahdollista kerrata videoiden ja tehtävien avulla myös kurssin alussa).

Linkin takana on mallitehtäviä, joiden avulla voit arvioida esitietojesi riittävyyden (pdf).

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0-5.

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija ymmärtää tasapainoehtojen ja rasitusten laskemisen idean ja osaa laskea perustason tasapainotehtäviä.

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa laskea 2-ulotteisessa tilanteessa tukireaktiot ja hallitsee rasitusten laskemisen perustason tehtävissä.

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa laskea ja piirtää rasituskuvioita 2-ulotteisessa tilanteessa. Opiskelija osaa 3-ulotteisen tilanteen tukireaktioiden laskennan periaatteet.

Arbetsformer och schemaläggning

Nonstop-toteutus, jonka voi suorittaa omaan tahtiin. Oppimateriaali koostuu Moodlessa olevista materiaaleista (opetusvideoita, harjoitustehtäviä, pakollisia tehtäviä ja Moodle-tentit (4kpl)). Tämän lisäksi noin joka toinen viikko on etäsessio, jossa on tarvittaessa mahdollisuus kysyä opettajalta kaikkea mahdollista. Kurssin sisältö on jaettu neljään osaan, jotka suoritetaan järjestyksessä.

Info

Varmistathan ennakkoon koulutusohjelmasi tutkintovastaavalta tms. hyväksytäänkö Moodle-tentit suoritustavaksi.

Linkin takana kevään 2022 kurssin tallenteet, johon tämä nonstop-toteutus isolta osin perustuu.

Mer information

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä (tarkistathan myös roskapostin).

Anmälningsinformation

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)