Sommaren
Kursnamn Statiikka
Kursdatum 01.05.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Heikki Kokkonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 14.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Statiikka

01.05.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Statiikan kurssin keskeiset aihepiirit ovat partikkelin statiikka, voiman momentti, jäykän kappaleen tasapaino, kitka, painopiste ja palkin sisäiset rasitukset veto, puristus, leikkaus ja taivutus. Opiskelijan tavoitteena on oppia kurssin asiat niin, että opiskelija osaa käyttää statiikkaa lujuusopissa esiintyvissä tilanteissa sekä myöhemmin työelämässä.

Förkunskapskrav

Algebran perusteet ja sieltä erityisesti yhtälön, yhtälöparin ja yhtälöryhmän ratkaiseminen.

Bedömningskriterier

Kurssin arvioidaan asteikolla 0 – 5. Arviointiin vaikuttavat teemakohtaiset osaamistestit ja tentti.

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäinen opiskelu monipuolisen moodlessa olevan materiaalin avulla. Opettajan ohjausta on saatavilla koko kurssin ajan. Kurssista järjestetään vähintään kolme tenttiä, joista ensimmäinen on kesäkuun alussa ja viimeinen elokuussa.

Info

Moodlessa oleva opiskelumateriaali sisältää selkeät opetusvideot, luentodiat, harjoitustehtävät ratkaisuineen ja osaamistestit. Symbolisesta laskimesta, esimerkiksi TI-nspire cx CAS, on hyötyä erityisesti yhtälön, yhtälöparin ja yhtälöryhmän ratkaisemisessa. Tavallisella funktiolaskimellakin kurssilla kyllä pärjää.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.3.2023 tämän sivun yläosassa.

 

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).