Non-stop
Kursnamn Statiikka
Kursdatum 01.09.2023 - 31.08.2024
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Heikki Kokkonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.09.2023 - 31.05.2024
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Statiikka

01.09.2023 - 31.08.2024

Beskrivning

Opintojakson tavoitteena on oppia statiikan perusteet muita teknillisen mekaniikan opintoja ja työelämää ajatellen. Kurssilla käsiteltävät aihepiirit ovat: partikkelin statiikka, voiman momentti, jäykän kappaleen tasapaino, kitka, painopiste ja palkin rasitukset. Kurssilla käytetään vektorialgebraa 3D-tasapainotehtävien ratkaisemisessa. Palkin rasituksista käsitellään normaalivoima, leikkausvoima ja taivutusmomentti sekä opetellaan piirtämään palkin rasituskuvioita.

Förkunskapskrav

Algebran perusteet ja erityisesti yhtälöparin ja yhtälöryhmän ratkaiseminen.

Bedömningskriterier

Kurssi arvioidaan numeroarviolla 0 – 5. Arviointi perustuu tenttiin ja teemakohtaisiin osaamistesteihin.

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti monipuolisen ja selkeän moodlessa olevan materiaalin avulla. Kurssi koostuu viidestä eri teemasta ja jokainen teema sisältää opetusvideot, luentodiat, harjoitustehtävät ratkaisuineen ja osaamistestin.

Info

Kurssilla on suurta hyötyä symbolisesta laskimesta (esim. TI-nspire cx CAS) yhtälöryhmien ratkaisemisessa ja vektoreiden käsittelyssä.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 1.9.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 1.9.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 1st September at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).