Non-stop
Kursnamn Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus
Kursdatum 15.09.2022 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Haapakoski Markku
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 15.07.2023
ÖPPNA YH anmälning

Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus

15.09.2022 - 31.07.2023

Beskrivning

Keskeinen sisältö

  • Strateginen ajattelu ja visio
  • Toimiala-analyysi ja tulevaisuuden ennakointi osana strategista ajattelua
  • Skenaariotyöskentely
  • Tulevaisuustiedon huomioiminen strategisessa johtamisessa ja päätöksenteossa

Opiskelija osaa kuvata strategisen ajattelun ja jatkuvan uudistumisen merkityksen organisaation vision ja kilpailukyvyn kehittymisessä. Opiskelija pystyy valitsemaan uusia strategisia lähestymistapoja organisaation johtamiseen ja uudistumiseen. Hän kykenee tunnistamaan organisaation toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa ennakoinnin työkaluja, joiden avulla hän kykenee tunnistamaan organisaation ja toimialan tulevaisuuden näkymiä.

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso on lukuvuonna 2022 – 2023 avoinna 15.9.2022 – 31.7.2023. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin tahansa opintojaksolla olevaan palautuskansioon.

Opintojakson osatehtävät ja kokoava oppimistehtävä arvioidaan yhtenä kokonaisuutena sen jälkeen, kun kaikki tehtävät on palautettu alla ilmoitettuun palautuspäivään mennessä. Tehtävät arvioidaan kuukauden kuluessa palautuspäivän jälkeen.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Linkki Moodleen https://moodle.savonia.fi/course/view.php?id=16306#section-0  Kurssiavain: Str.Ajat.NS.23

Info

Tämä opintojakso on vain yamk-opiskelijoille.