Sommaren
Kursnamn Strateginen markkinointi ja myynnin johtaminen
Kursdatum 03.05.2023 - 23.08.2023
Yrkeshögskolan Centria-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB
Lärare Centria-ammattikorkeakoulu / Averkon tutoropettaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 17.03.2023 - 07.04.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Strateginen markkinointi ja myynnin johtaminen

03.05.2023 - 23.08.2023

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yrityksen toimintaa strategialähtöisesti. Hän osaa huomioida strategisen markkinoinnin yrityksen toiminnassa ja tunnistaa sen merkityksen. Hän osaa analysoida erilaisten strategiavalintojen toimivuutta. Opiskelija osaa myös suunnitella ja toteuttaa strategista markkinointia käytännössä huomioiden erilaisten ratkaisujen vaikutuksen yrityksen talouteen. Opiskelija osaa soveltaa myyntiprosessin eri vaiheita ja analysoida myynnin toteutusta. Hän osaa myös asettaa erilaisia myyntitavoitteita ja luoda mittareita, jolla tarkastellaan myynnin onnistumista käytännössä.

Opintojaksolla saadaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin

  • Mitä strateginen markkinointi on?
  • Miksi strateginen markkinointi on tärkeää ja mikä on sen rooli yrityksen johtamisessa?
  • Miten strateginen markkinointi voidaan toteuttaa yrityksessä?
  • Miten myyntiä voidaan suunnitella ja toteuttaa onnistuneesti?

Förkunskapskrav

Opinnot sopivat kaikille strategisesta markkinoinnista ja myynnistä kiinnostuneille, markkinoinnin perusteiden hallinta helpottaa opintojaksolla suoriutumista.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojaksolla ei ole lähiopetusta, vaan oppimateriaali ja tehtävät ohjeineen löytyvät oppimisympäristöstä. Opintojen suorittamiseksi tarvitaan internet-yhteys sekä sähköposti.

Opinnot suoritetaan oppimisympäristössä olevan materiaalin ja tehtävien mukaisesti.

Opintojakson tehtävät ovat keskustelutehtäviä, haastattelutehtävä, yksilötehtäviä joita palautetaan kirjallisesti tutoropettajalle sekä oppimispäiväkirja. Opintojen ajan tutor ohjeistaa ja ohjaa opintojen etenemistä.

Info

Opiskelija tarvitsee käyttöönsä teoksen Nieminen T, Tomperi S. 2008. Myynnin johtamisen uusia aika. WSOYpro. Porvoo.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Suurin osa oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.