Non-stop
Kursnamn Suokasvit
Kursdatum 09.05.2023 - 10.12.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 08.10.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Suokasvit

09.05.2023 - 10.12.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Suokasvit-opintojaksolla opiskellaan tunnistamaan yleisimmät Suomen turvemailla tavattavat suokasvit. Opintojaksolla käydään läpi soiden päätyyppiryhmien eli korpien, rämeiden, nevojen ja lettojen lajeja. Lisäksi opiskellaan Suomen suotyyppijärjestelmän pääpiirteet, soiden synty ja merkitys. Lisää lajeja opiskellaan sekatyypin soiden ravinteisuustasoista ruskosammaleisuus, ruohoisuus, saraisuus, lyhytkortisuus ja rahkaisuus. Sisältö: Opintojaksolla opiskellaan itsenäisesti Suomen soiden tyypilliset ruohovartiset kasvit, varvut, sammalet, sarat ja heinät. Lisäksi tutustutaan soiden ekologiaan ja suotyyppijärjestelmään. Jokaisesta päätyyppiryhmästä (korvet, rämeet, nevat ja letot) on oma itseopiskelumateriaalinsa. Materiaaleissa tutustutaan kunkin kasvupaikan ominaispiirteisiin ja kasvilajeihin. Jokainen osio sisältää interaktiivisia verkkotehtäviä ja kasvintunnistus- ja teoriatestin, jonka läpäistyään seuraava osio avautuu opiskeltavaksi.

Bedömningskriterier

Testien ja loppukokeiden hyväksytty suoritus sekä interaktiivisten tehtävien teko on edellytys opintojakson hyväksytylle suoritukselle.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Virtuaalinen itseopiskelumateriaali on Learn-ympäristössä.

Info

Jokaisen osion lopussa on kasvitesti ja teoriatesti. Testeistä on saatava vähintään 80 % oikein, jotta pääsee siirtymään seuraavaan osioon. Lisäksi seuraavaan osioon siirtyminen edellyttää interaktiivisten verkkotehtävien suorittamisen.

Opintojakson lopussa on loppukokeet suokasveista ja teoriasta. Kokeessa on tunnistettava oikein 80 % kokeessa olevista 30 lajista ja vastattava oikein 80 % teoriakokeen kysymyksistä. Kaikissa testeissä ja kokeissa on rajallinen aika.

Koulutus alkaa 9.5.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on noin kaksi (2) kuukautta. Viimeinen opintojen ilmoittautumispäivä on 8.10.2023.

Ei aloituksia 28.6. – 31.7.2023